Latest

SYNOPSIS 1 AND 2 - THE HUMANISTIC VALUE OF FORENSIC ART THERAPY CIGDEM YORGANCIOGLU TOKYO FESTIVAL

Globetrotting World Tour Project-dünya Gezgİnİ 107 Ulke As Of Dec 2018 - Articles/makaleler - Artistic

  /   1501   /   27 February 2018, Tuesday

 Print
THE HUMANISTIC VALUE OF FORENSIC ART THERAPY - Symposium- Tokyo –Cigdem Hicran YORGANCIOGLU Countdown for presentations and conferences @ TOKYO FESTIVAL started --- Cigdem Yorgancıoğlu ilk sunum THE HUMANISTIC VALUE OF FORENSIC ART THERAPY-ADLİ BİLİMLER SANAT TERAPİSİNİN İNSANİ /HUMANİST DEĞER BOYUTU ikinci sunum :A PIECE OF ART VERSUS UNIVERSAL PEACE WITH ART THE ART OF CONFLICT RESOLUTION VIA ART- . STIMULATING UNIVERSAL PEACE AND CONFLICT PREVENTION , THROUGH THE ARTS: P(ART)ies may st(ART) to create ART for resolution of the Conflict .

  

THE HUMANISTIC  VALUE OF FORENSIC ART THERAPY -  

Symposium- To-kyo –Cigdem  Hicran  YORGANCIOGLU 

 

Not  a Poetic Justice we shall talk about , but creative poems may be an underpinning for constructing  Justice In  the Society .

There are studies shows the effectiveness of Art Therapy in Reducing Misery  and Depressions in Prison People well as on recidivism . Arts therapies help offenders to improve their health in numerous domains, such as cognitive functioning, emotional development, learning capacity, social skills,  motor skills and quality of life.Arts is a universal language through which we can discover each other and creates inner peace  by smoothing  out of negativity and aggression and by proliferation of self-esteem, which affects the choices, objectives and the capability to tackle  with the  difficulties.

Forensic art therapy is a unique application of art therapy that merges forensic and social science. There are studies reconnoitering the epistemological and ontological keystones of forensic art therapy in the context of several fields including Art therapy with prison inmates. Therapists work with offenders in incarcerated in prisons or secure health care units, or sometimes with patients involved in probation or counselling services, victim support, and additional services and institutions concerned with understanding the causes and effects of crime. Studies show that the experiences attained are frequently challenging and tough, but also very worthwhile for all involved.   How the Arts therapy in any of its forms recurrently has a profound and beneficial effect on the life of an offender. My study aims to observe the positive impact of Arts on offenders via stimulating the safe and effective use of the arts therapies in prisons; developing a dialogue with the prison education and healthcare services; providing guidelines and information on the arts therapies. The field of forensic arts therapies is sophisticated and dynamic field.  My aim is to achieve mindfulness with thought-stimulating and enlightening presentation and key note speech shall cover a capsulated summary of proceedings in this area inspired from   an assortment of presentations given at FATAG[i] conferences, case studies, research, new developments in theory, and explorations in the peculiarities of forensic arts therapies: art, music, drama, and dance.  My personal poetic mode of expression shall also be presented literally . The presentation shall be concluded with analyze of rhythms, Poems, movies   about the crime, punishment, justice and inner peace.

 

 

ADLİ BİLİMLER SANAT TERAPİSİNİN İNSANİ /HUMANİST DEĞER BOYUTU-Cigdem Yorgancioglu 

Üzerinde durmamız gereken konu Şiirsel Adaletten ziyade  yaratıcı şiirlerin  Toplum da  Adalet'in tesis edilmesinde  temel oluşturabilme özelliğidir.

Sanat Terapisinin, Cezaevi İnsanlarında Mutsuzluk ve Depresyonların Azaltılmasında Etkinliğinin İncelenmesine gerekse de Ceza Kanununda Tekerrür olarak sabıkalının yeniden suç işleme eyleminin azalmasında etkin bir araç olduğuna yönelik çeşitli çalışmalar bulunmaktadır. Sanat terapileri, suçlularıın  bilişsel işlevler, duygusal gelişim, öğrenme kapasitesi, sosyal beceriler, motor becerileri ve yaşam kalitesi gibi çeşitli alanlardaki sağlıklarını iyileştirmelerine yardımcı olur. Sanat , birbirimizi keşfedebilmemiz ve iç barış yaratmamız için evrensel bir dil mahiyetindedir.  Bireyi özsaygısını da yükseltmekle beraber  olumsuzluk ve saldırganlıktan koruduğu gibi hedeflerine yönelik attığı adımlarda  güçlüklerle baş edebilme kabiliyetini de beraberinde getirilmesine olumlu yönde katkı sunar.  

Sanatsal Adli Bilim  terapisi, adli tıp ve toplumsal bilimi birleştiren sanat terapisinin eşsiz bir uygulamasıdır. Adli sanat terapisinin epistemolojik ve ontolojik temel taşlarını, hapishane mahkûmlarıyla sanat terapisi de dahil olmak üzere çeşitli alanlar bağlamında inceleyen çalışmalar bulunmaktadır. Terapistler hapishanelerde veya sağlık bakım birimlerinde veya bazen gözetimli muayene veya danışmanlık hizmetleri, mağdur desteği ve suçun nedenlerini ve etkilerini anlama ile ilgilenen ek hizmetler ve kurumlarla ilgili hastalarla cezaevinde bulunan suçlularla birlikte çalışırlar. Çalışmalar, kazanılan deneyimler ekseriya zorlu süreçleri beraberinde getirir, ancak tüm katılımcılar için çok faydalı olan bu aşamalar ve olumlu neticeleri,  katlanılan tüm zorluklara değmektedr.  Sanat terapisinin değişik biçimlerinin tekrar tekrar kullanılması, bir suçlunun yaşamı üzerinde son derece  derin ve yararlı bir etkiye sahiptir. Çalışmam, cezaevlerinde sanat terapilerinin güvenli ve etkili bir şekilde kullanılmasını teşvik ederek sanatçıların suçlular üzerindeki olumlu etkilerini göz atmayı amaçlıyor.Ceza infaz eğitim ve sağlık hizmetleri ile diyalog geliştirilmesi; sanat terapileri hakkında yönerge ve bilgi sağlama bakımından Adli tıp terapileri alanı sofistike ve dinamik bir alandır.Bu bağlamda amacım düşünceyi teşvik edici ve aydınlatıcı olmayı gaye edinen bir  sunumla konuya dikkat çekmeyi sağlamak. Sunum çeşitli FATAG  dahil Adli Bilime yönelik  konferanslardan , vaka analizlerinde, araştırmalarda, teoride yeni gelişmelerde ve keşiflerde verilen çeşitli sunumlardan esinlenilerek Adli Sanat Terapisi  alanındaki gelişmelerin  kapsüllenmiş bir özetini kapsıyor. adli bilimler sanatının terapilerinin özelliklerinde: sanat, müzik, tiyatro ve dans pek çok Alana temas edilecektir.  Sunumda kişisel şiirsel ifade tarzımın yanısıra  suç, ceza, adalet ve iç huzurla ilgili ritim, şiir, filmlerin analizi gibi çeitli boyutlandırmalar da sunumda yer alacaktır.

 

 

 

Literature Part .   

Initial Short Synopsis   (shall be re-iterated ) ****

 

 A PIECE OF ART VERSUS UNIVERSAL PEACE WITH  ART

THE ART OF CONFLICT RESOLUTION VIA ART-  . STIMULATING UNIVERSAL  PEACE AND CONFLICT PREVENTION , THROUGH THE ARTS: P(ART)ies may st(ART) to create ART for resolution of the Conflict .

 

Tokyo –Cigdem  Hicran   YORGANCIOGLU 

 

 

Expressing ones sensations and let the other person know what a person  really want may lead them to the gate of  Peace. There are methods of coping  with conflict constructively in order to resolve disputes amicably, instead of allowing the situation to get out of hand. Conflict resolution is an important skill for everyone to develop.

Contemporary efforts to encourage peace and conflict resolution are numerous. Music, literature, poem, dance , Photography, cinema , drama … Art is one of the  magic stick  for inner peace  and social wellness . Art can contribute to social transformation through the imagery, images, metaphors, rhythms,   which provides us and the methods it can be used to communicate our deepest feelings and needs. To create a culture of reconciliation within Peace, we need to image it first. The arts can serve for humanity in this connotation. İt serves not only for us but also for future generations. Once you make people learn, how to express themselves and their situations, then resolution of conflicts and Peace shall prevail.

 


[i] The Forensic Arts Therapies Advisory Group (FATAG) is a voluntary organization (since 1990-UK based) which aims to provide support, advice and opportunities for continuing professional development for arts therapists working in forensic or secure settings and trainee arts therapists on clinical placement in forensics. FATAG provides a safe space to share difficult, complex and, at times, painful work not easily shared amongst a non-forensic audience

http://www.fatag.org.uk

 

  

Comments