Latest

YENI KITAP -Cigdem Yorgancioglu TANGO WITH SHE ELEPHANTS AND HE HORSES ERKEK ATLAR VE DISI FILLERLE TANGO

Published Books

  /   563   /   20 January 2021, Wednesday

 Print
MODERNISM- NOVUS ORDO SECLORUM yani Türkçe karşılığıyla MODERNİTE -YENİ DÜNYA DÜZENİ

  

Yenibinyılda, yeni bir yüzyılda yeni bir yıl başlıyor ve ben hala zamansızım . KITABA DAİR AMAÇ VE KAPSAMA İLİŞKİN ÖNSÖZ- Hicran Cigdem YORGANCIOGLU
Yamalı bohça halindeki new age safsata ve Yeni Çağın, eşit, özgür ve onurlu yaşama hakkı, özgürlük hakkı, kölelik ve işkenceye maruz kalmama özgürlüğü, düşünce ve ifade özgürlüğü, çalışma ve eğitim hakkı gibi konularda üretilen ne yazık ki kandırıkçı temel, insan hakları ,özgürlükler, demokrasi ve hukukun üstünlüğü yalanlarını eleştiriren Kitap, dil, din, mezhep, ırk, cinsiyet, milliyet, etnik farklılık, sosyal statü, ekonomik refah ne olursa olsun insana aydınlanma amacıyla yeni bir şüpheci bakış açısı kurma, kurgulama hevesinde ve çabasındadır .Kitabın ismi ve yeni dünya düzeni içindeki insan sizi yanıltmasın zira son 300 bin yıllık insanlık tarihinde esasen insan hep aynı insan.Yani modern insan da bir başkası değil ve her çağın her dönemin kendine has problemleri vardı .Kitap bunların sadece yakın dönemdeki kodlamalarını daha yaından incelemekte ve mercek altına almaktadır. Vahşi kapitalizmle yaşayan ve seçim özgürlüğünün kandırmacı yanlışlığını sorgulayan İnsanın hayali ve mantıksız çıkarım ve dahi varsayımlarını ortaya çıkarmak amacıyla hazırlandı. Ayrıca, kitapta YDD’de Küreselleşme ve Modern İnsan hakkındaki olgular ,esintiler ve şiirlerde yakından incelenerek ironik bir üslupla mercek altına alındı .Bu kitap adaletsizlik ,yoksulluk,açlık gıda güvensizliği,temiz su yoksunluğu,susuzluk kuraklık, çatışma, iklim değişikliği, barbarlık, ırkçılık,göç, terör,savaş, şiddet,kadının güçlendirilmesine dair eksiklikler de dahil olup bunlarla sınırlı olmayan pek çok çeşit insan hakları ihlali gibi -dünyanın en acil sorunlarından bazılarına ve bunların kaynaklarına ilişkin açgözlülük oburluk şehvet, eşya fetişizmi bağımlılıkar cehalet kibir vb kötücül olgulara değinerek onlara insancıl ama insan- merkezli olmayan yorum arayışları içinde olmayı gaye edinir. Sözkonusu insanlığa ve tüm canlılar alemini de içine alan doğal hayat-çevre duyarlılığına dair tüm meselelerin zafiyetlerinin güçlendirilmesi için .ölçeklenebilir, pratik ve yenilikçi çözümler geliştirmenin önemi muhakkaktır. İnsanların ve Doğanın her türlü yetersizlik, güçlük veya engellilik gibi zaafiyetlerin de güçlendirilmesi bu bağlamda kritik önem arz etmektedir. Multidisipliner, disiplinlerarası, bütünleştirici yaklaşım,, normal sınırların haricindeki meseleleri yeniden tanımlamak ve grift durumların yeni bakış açılarıylla ve çeşitli uzmanlık alanlarının konsülütasyonuna dayalı çözümlere ulaşmak için birden çok disiplinden makull bir şekilde katkı alması açısından mühimdir.. Bu cihetle felsefe, psikoloji, çevre bilimleri, teknoloji, mimari, biyoloji, teoloji, sosyolojik, siyaset, ekonomi, kültür, sanat, coğrafya ,edebiyat, müzik, dans, sinema, tarih, adli bilimler,mitoloji, antropoloji, nörobilim vb. Geniş bir repertuarın bakış açıları da bir araya getirilmeye çalışılmıştır. Kitap, insaniyetten uzak modern insan tarafından katlanarak çoğaltılmış manipülasyonlara ,ve yayılmalarına , ilaveten olayların kasıtlı olarak yanlış yorumlanıp çarpıtılmasına da bir eleştiri getirmektedir. Bunun yansıra zihni ve eylemleri açısından aşırı zevk ve arzularla meşgul insana da kritik getirir. Latince kelimeler, deyimler ve ifadelerin etkisi veya gücü hakkında kanıtlanmış gerçekler ve bilimsel deliller olmamasına rağmen, kişisel olarak etkilerinin okuyucular için daha güçlü olduğuna inanıyorum.Bu nedenle yayınladığım ilk iki kitabımın adı bu inancı takip ederek latince başlıklarla dolaşıma girdi. Şimdi yine aynı geleneği üçüncü kitabımda da benimseyerek kitabın ismini -MODERNISM- NOVUS ORDO SECLORUM yani Türkçe karşılığıyla MODERNİTE -YENİ DÜNYA DÜZENİ olarak şeçtim.yukarıda dsa açıklandığı gibi İsmi yanıltmasın zira insan esasen her çağda aynı insan ve her dönem kendi meseleleriyle birlikte farklı örüntülerle benzer şekillerde gelmektedir ve Dünyadaki tüm halli zor meselelerin günah keçisi; hedonizmi ve bencilliği yeni çağın enstrümanlarıyla iyiden iyiye ete kemiğe bürnmüş hatta coşmuş olan Modern İnsan ve modernite değildir. Sözümüz bu dönemdekine, zira şimdiki ve gelecek kuşaklara karşı sorumluluğumuz evrensel doğru dayatmaksızın fakat insani, adil ve vicdani duyarlılığı ön plana alan değerler zincirine sahip çıkarak şimdiye kadar olanlarla birlikte içinde bulunduğumuz devrin ya da dönemin durumunu yansıtmak ve tarih boyu Çağ atlama kavramının çelişkilerle dolu trajiikomik hallerini ve gülünçlüğünü hatırlatmak. Ve satranç tahtasındaki bu gerçekliğin kapısını tango dokunuşu ile filler ve atlara olan tutkuya atfederek anlamlandırmak.
  

Comments