Latest

CIGDEM YORGANCIOGLU CORPORATE TRAINING

Academic - Training-workshopegitimseminer Atölye

  /   206   /   12 September 2021, Sunday

 Print

Photos: Worldwide Embassy - Worldwide Universiies - Swiss Hotel- Ciragan Kempinski Hotels- Hilton Double Tree Hotel-Radissson Blu Hotel-Dedeman Hotel- Sheraton Hotel Ankara -

CIGDEM YORGANCIOGLU CORPORATE TRAINING -ELEPHANTS * ALLIANCE

  CIGDEM YORGANCIOGLU CORPORATE TRAINING 

YORGANCIOGLU *CORPORATE, EDUCATION

 ELEPHANTS*ALLIANCE 

PARADIGM

LIFETIME TRANSITION VIA PARADIGM SHIFTS

Thursday, 31 May 2018

Friday, 19 June 2015

Tuesday, 17 June 2014

Negotiation Strategies in Middle East Live Broadcast 16 June 2014 Yorgancioglu Cigdem

 Middle East Policies 
 Middle East Policies & Strategies of Negotiaition 
 Middle East Policies & Strategies of Negotiaition 
 Middle East Policies & Strategies of Negotiaition 
 Middle East Policies & Strategies of Negotiaition 
 Middle East Policies & Strategies of Negotiaition 

Wednesday, 12 March 2014

YORGANCIOGLU KEYNOTE SPEAK CONFERENCE UNIVERSUM COLLEGE PRIZREN-GJAKOVA KOSOVO

Monday, March 17 at 2:00pm - Tuesday, March 18 at 6:00pm in UTC+01
About
Znj. Cigdem H. Yorgancioglu

Znj. Yorgancioglu njihet për ekperiencën e saj globale, ku gjatë përvojës 27 vjeçare ka organizuar ligjerata… See More publike në 100 vende të botës. Znj. Yorgancioglu njihet ndërkombëtarisht si ekonomiste, auditore, menotre, eksperte juridike, kolumniste, folëse motivuese, artiste dhe ligjeruese publike. Znj. Yorgancioglu ka ekperience në zhvillimin dhe implementimin e strategjive/taktikave të zvogëlimit të rrezikut; hartimin dhe negocimin e kontratave komplekse në industrinë e IT-së; trajnimin e organizatave në menxhim të rrezikut, meaxhimin e stresit dhe nervozës, menaxhimin e kontratave të prokurimit; zhvillimin e teknikave për udhëheqje efektive, etj.

http://paradigmatransition.blogspot.com/...
http://cigdemyorganciogludiplomacy.blogspot.com/...
http://www.travelblog.org/Bloggers/...
http://www.cigdemyorgancioglu.net/

Tema:

Duke e patur parasyshë që Republike e Kosovës është në një periudhë të rëndësishme të tranzicionit, gjetja e metodave të reja inovative të cilat do të kontribuonin në zhvillimin e industrive të ndryshme vendore është më se e nevojshme. Znj. Yorgancioglu do të shpalos ekperiencën e saj shumëvjeçare prej konsulenteje dhe do të japi shembuj të vendeve të ndryshme të cilët e kanë kaluar me sukses periudhën e tranzicionit. Në këtë seminar do të diskutohet edhe për lidershipin dhe rëndësinë e tij në zhvillimin e politikave të qëndrueshme për zhvillimin e vendit.

Data dhe vendi*:

Kampusi i Kolegjit Universum ne Prizren – 17 Mars, 2014 nga 14:00 – 16:00
Kampusi i Kolegjit Universum në Gjakove – 18 Mars, 2014 nga 16:00 – 18:00          

Tuesday, 14 January 2014Cross-disciplined globe-trotter (100 Countries completed) Turkish economist, instructor, auditor, mentor, judicial expert at Court, academician(University), Visiting Profesor, columnist, artist (Poet,creative writer,painter) was born in Istanbul 1968,


Bachelor degree Faculty of Administrative Sciences Bachelor of Arts in Business Administration& Economics Bosphorus University. (double Major degree), Studied Law Certificate Associate Program in UK. Certified Notarized translator(English-Turkish) Licensed Scuba diver & licensed swimmer. Motivational speaker, trainer, mentor, internal auditor. Professional consultant on the risk assesment of IT Telecom & Energy, FCMS, Food & Beverages, Retail Sector Business procurement Process& Contracts, with full expertise on, negotiation & convincing power with 27 years expertise,working on global contractual projects.

Experience of developing, implementing risk mitigation strategies, tactics. In depth knowledge of developing supplier risk assessment profiles, comprehensive knowledge, extensive experience with complex contract drafting and negotiations primarily in the high-tech IT Telco industry including, hardware, software purchasing consulting .Mentoring and strengthening current buying team and service delivery.,working on a wide variety of projects, from IT Telco to Energy Sectors. Lecturing & coaching on “Transformation via Paradigm” .Creative Thinking Technics for Adults, Kids, Life &Personal development Coaching. Training on Human Relationships via Paradigm Shifts Personel & Corporote Sucess and Development . How to Manage Difficult Clients in Business&People in Life”,Communication Skills,Time Management,Stress &Anger Management, Procurement&Vendor Management,Contract Management,Risk Management, Mobbing,Conflict Resolution,Negotiation Techniques,Effective Leadership, Presentation Skills.


Subscribe to: Posts (Atom)

Turkish Airline Academy Cigdem

Turkish Airline Academy Cigdem

Cigdem Teaching Turkish Airlines Cabincrew

Cigdem Teaching Turkish Airlines Cabincrew

Cigdem TURKISH AIRLINES 02

Cigdem TURKISH AIRLINES 02

Turkish Airlines Cigdem

Turkish Airlines Cigdem

World Around Education TV Program

World Around Education TV Program
Paradigm Modules -Yorgancioglu

Qatar Motivational Speech

Qatar Motivational Speech
Cross Cultural Dialogues Qatar Embassy

Cigdem Titanic Hotel

Cigdem Titanic Hotel
Turkish Aerospace Industries, Inc. (TAI) TUSAS

Cigdem Business Law .Negotiation Techniques

Cigdem Business Law Negotiation Techniques
Hiton Double Tree Hotel 28-29-30 Nov 2012

Cigdem Yorgancioglu

Cigdem Yorgancioglu
Hilton Double Tree Hotel

Negotiation Techniques /Nippon Hotel

Negotiation Techniques Nippon Hotel

Negotiation Techniques Nippon Hotel

Negotiation Techniques Nippon Hotel
Negotiation Techniques Nippon Hotel


Negotiation Techniques EliteWorld Hotel

Negotiation Techniques EliteWorld Hotel

Negotiation Techniques 7Elite World Hotel

Negotiation Techniques 7Elite World Hotel

Communication Skillls

Communication Skillls

Governor

Governor

Management TR

Management TR

“Elephants & Aliance Paradigm Personal &Corporate Development,Change,Efficency Modules”

Elephants Aliance Paradigm Personal Corporate DevelopmentChangeEfficency Modules

“Elephants & Aliance Paradigm Personal &Corporate Development,Change,Efficency Modules”

Elephants Aliance Paradigm Personal Corporate DevelopmentChangeEfficency Modules

Cigdem Hicran Yorgancioglu - World Around PARADIGMMODULES

Cigdem Hicran Yorgancioglu - World Around PARADIGMMODULES

Cigdem Hicran Yorgancioglu - TV- PARADIGM MODULES

Cigdem Hicran Yorgancioglu - TV- PARADIGM MODULES

Cigdem Hicran Yorgancioglu - PARADIGM MODULES

Cigdem Hicran Yorgancioglu - PARADIGM MODULES

Cigdem Hicran Yorgancioglu - PARADIGM MODULES

Cigdem Hicran Yorgancioglu - PARADIGM MODULES

Cigdem //Speech

Cigdem Speech

cigdem

cigdem

Cigdem 65.000 Giant Student Project

Cigdem 65000 Giant Student Project

Cigdem 65.000 Giant Student Project

Cigdem 65000 Giant Student Project

Cigdem 65.000 Giant Student Project

Cigdem 65000 Giant Student Project

Cigdem 65.000 Giant Student Project

Cigdem 65000 Giant Student Project

American Culture Association

American Culture Association
Conversation Class

American Culture Association

American Culture Association

ATV Haber Genel Yayın Yonetmeni

ATV Haber Genel Yayn Yonetmeni
Erdogan Aktas ve A. Ugur Plaket takdimi

Cigdem Hicran Yorgancioglu - Paradigma

Cigdem Hicran Yorgancioglu - Paradigma
EzberBozan Egitim Seminer Konusması sonrası A Ugur ile plaket takdimi

Cigdem Hicran Yorgancioglu - Paradigma dışı Düşünce ve Yaşam boyu değişime özdönüşüm

Cigdem Hicran Yorgancioglu - Paradigma d Dnce ve Yaam boyu deiime zdnm
Ezber Bozan Projesi A. Uğur tarafından plaket takdimi sırasında- Suzer Plaza Maan Thetare Performans Salonu


Powered By Blogger

Paradigma Bahama ...

Paradigma Bahama

Scuba safari Shark Dolphin Duality

Scuba safari Shark Dolphin Duality

Paradigm

Paradigm

PARADIGM

PARADIGM

Followers

Communication Skills

Communication Skills
. LIFETIME TRANSITION VIA PARADIGM SHIFTS/lecturing on NEGOTIATION TECHNICS/ CREATIVETHINKING/MOTIVATION/PROCUREMENT CONTRACT MANAGEMENT/ LOGISTICS/STRESSMANAGEMENT/TRAVELLER TIPS/TIME MANAGEMENT/CREATIVE THINKING

Time Management 2012

Time Management 2012

Cigdem Hicran Yorgancioglu - PARADIGM MODULES

Cigdem Hicran Yorgancioglu - PARADIGM MODULES

“Elephants & Aliance Paradigm Personal &Corporate Development,Change,Efficency Modules”

Elephants Aliance Paradigm Personal Corporate DevelopmentChangeEfficency Modules
“Elephants & Aliance Paradigm Personal &Corporate Development,Change,Efficency Modules”

“Elephants & Aliance Paradigm Personal &Corporate Development,Change,Efficency Modules”

Elephants Aliance Paradigm Personal Corporate DevelopmentChangeEfficency Modules
“Elephants & Aliance Paradigm Personal &Corporate Development,Change,Efficency Modules”

65Bin Dev Ogrenci Projesi -Cigdem Yorgancioglu

65Bin Dev Ogrenci Projesi -Cigdem Yorgancioglu

Cigdem 2011

Cigdem 2011

Cigdem Yorgancioglu Public Speech & Seminar Suzer Plaza - Paradigm Modules (under the copyright of C.H.Yorgancioglu ) .Personel & Corporota Sucess and Development . Paradigm How to Manage Difficult Clients in Business & People in Life” - .

Subscribe To

 Posts
 All Comments

Bahcesehir University Conferencing

Bahcesehir University Conferencing

Retail Negotiation T. Cigdem Yorgancioglu

Retail Negotiation T Cigdem Yorgancioglu
Wyndham Hotel 21 Sept 2013

Cigdem Turkish Airlines

Cigdem Turkish Airlines

ASELSAN- CIGDEM YORGANCIOGLU EGITIM

ASELSAN- CIGDEM YORGANCIOGLU EGITIM

ASELSAN CIGDEM YORGANCIOGLU EGITIM

ASELSAN CIGDEM YORGANCIOGLU EGITIM
ASELSAN CIGDEM YORGANCIOGLU EGITIM

Export Management

Export Management

Cigdem Yorgancioglu

Cigdem Yorgancioglu
American Institute

Keynote Speaking for Ambasadors-Istanbul 2013 September

Keynote Speaking for Ambasadors-Istanbul 2013 September

Cigdem Yorgancioglu

Cigdem Yorgancioglu
Nov 2012 Defense Mn Ankara

Cigdem Yorgancioglu Difficult Customer Management

Cigdem Yorgancioglu Difficult Customer Management
Hilton Double Tree Hotel 28-29-30 Nov 2012

Cigdem Negotiation Techniques

Cigdem Negotiation Techniques
Hilton Double Tree Hotel İstanbul

Cigdem Yorgancioglu Business Law Contract Negotiation

Cigdem Yorgancioglu Business Law Contract Negotiation
Hilton Double Tree Hotel İstanbul

AselsanCıgdem Yorgancıoglu

AselsanCgdem Yorgancoglu
Negotiation Techniques Procurement

ZİRVE MÜZAKERE

ZRVE MZAKERE

Negotiation Techniques -Nippon Hotel 2012 Jul 18

Negotiation Techniques -Nippon Hotel 2012 Jul 18Marshall Akzo Nobel

Marshall Akzo Nobel
Cigdem Time Management

Marshall Akzo Nobel

Marshall Akzo Nobel
Cigdem Time Management

Effective Negotiaition

Effective Negotiaition
Cigdem

x

x
x

World Around Paradigm Modules Social Psychology Facts & Issues

World Around Paradigm Modules Social Psychology Facts Issues
SUDAN PEACE TALKS -KEYNOTE

Keynote Speak World Peace

Keynote Speak World Peace
via EQ Higlights of Educational System in Balkan countries .-ORDU

KeynoteSpeaking Qatar

KeynoteSpeaking Qatar
Cigdem Yorgancioglu Qatar Embassy -Istanbul Chamber of Commerce

Cigdem Yorgancioglu THY

Cigdem Yorgancioglu THY

Possible is Possible

Possible is Possible

Negotion &Contract Management Techniques

Negotion Contract Management Techniques
Turkish Aerospace Industries, Inc. (TAI) Titanic Hotel

Cigdem

Cigdem
Ankara Nov 2012

Cigdem Aselsan 2.

Cigdem Aselsan 2


AselsanCigdem

AselsanCigdem
Negotiation Techniques Procurement Contract Management
Awesome Inc. theme. Powered by Blogger.Latest

Çiğdem YORGANCIOĞLU 3.üncü kitabı yayınlandı .İmza günleri yakında

 •  
 •  

BUSINESS REFERENCE CIGDEM YORGANCIOGLU (FEW SAMPLES)

 1   /    118   /    29 August 2021, Sunday

Few Business References Cigdem yorgancioglu 

 • 29 August 2021

 • 29 August 2021

 • 29 August 2021

 • 29 August 2021

 • 29 August 2021

TURKCELL ODUL

 • 29 August 2021

DOHA QATAR CIGDEM YORGANCIOGLU ISTANBUL TICARET ODASI REFERANS

 • 29 August 2021

Sinema

 • 30 August 2021

CHINA CIGDEM YORGANCIOGLU

 • 30 August 2021

LECTURE

 • 30 August 2021

 • 30 August 2021

 • 30 August 2021

 • 30 August 2021

 • 30 August 2021

 • 30 August 2021

 • 30 August 2021

 • 30 August 2021

 • 30 August 2021

 • 30 August 2021

 • 30 August 2021

 • 30 August 2021

 • 30 August 2021

 • 30 August 2021

 • 30 August 2021

 • 30 August 2021

 • 30 August 2021

 • 30 August 2021

HOLLANDA CIGDEM

 • 30 August 2021

 • 30 August 2021

 • 01 September 2021

 • 01 September 2021

 • 01 September 2021

 • 01 September 2021

 • 01 September 2021

 • 01 September 2021

 • 01 September 2021

 • 01 September 2021

 • 01 September 2021

 • 02 September 2021

 • 02 September 2021

 • 02 September 2021

 • 02 September 2021

 • 02 September 2021

 • 02 September 2021

 • 02 September 2021

 • 02 September 2021

 • 02 September 2021

 • 02 September 2021

 • 02 September 2021

 • 02 September 2021

 • 02 September 2021

 • 02 September 2021

 • 02 September 2021

 • 02 September 2021

 • 02 September 2021

 • 02 September 2021

 • 02 September 2021

 • 02 September 2021

 • 02 September 2021

 • 02 September 2021

 • 02 September 2021

 • 02 September 2021

 • 02 September 2021

 • 02 September 2021

 • 02 September 2021

 • 02 September 2021

 • 02 September 2021

 • 02 September 2021

 • 02 September 2021

 • 02 September 2021

 • 02 September 2021

 • 02 September 2021

 • 02 September 2021

 • 02 September 2021

 • 02 September 2021

 • 02 September 2021

 • 02 September 2021

 • 02 September 2021

 • 02 September 2021

 • 02 September 2021

 • 02 September 2021

 • 02 September 2021

 • 02 September 2021

 • 02 September 2021

 • 02 September 2021

CIGDEM YORGANCIOGLU REPRESENTS TURKEY IN QATAR DOHA -- MADE IN TURKEY FAIR QATAR EMASSY ISTANBUL CHAMBER OF COMMERCE

 • 02 September 2021

KATAR DOHA

 • 02 September 2021

CIGDEM YORGANCIOGU EGITIM NEGOTIIATION STRATEGIES

 • 02 September 2021

CIGDEM YORGANCIOGLU ENERI GAZETESI KIDEMLI YAZAR EDITOR -TURK AKIM PROJESI ACILIS TURK STREAM

 • 02 September 2021

OMAN MUSCAT CIGDEM YORGANCIOGLU WORLD AROUND TRIPS HORSE RIDING EXPERIENCES

 • 02 September 2021

Hilton Double Tree Hotel İstanul Kadıkoy  Cigdem Yorgancioglu 

 • 02 September 2021

 • 02 September 2021

 • 02 September 2021

BAHCESEHIR UNIVERSTESI CIGDEM YORGANCIOGLU EGITIM

 • 02 September 2021

CIGDEM YORGANCIOGLU YEMEK SEPETI EGIRIMI

 • 02 September 2021

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) B ve DEIK e verdiğim egitimler-CIGDEM YORGANCIOGLU

 • 02 September 2021

 • 02 September 2021

CIGDEM YORGANCIOGLU WORLD TOUR GLOETROTTER DUNYA GEZGINI YUZUNCU ULKE HAERI

 • 02 September 2021

 • 02 September 2021

 • 02 September 2021

 • 02 September 2021

 • 02 September 2021

 • 02 September 2021

Radısson lu cıgdem yorgancıoglu egıtım

 • 02 September 2021

WORKINTON CIGDEM YORGANCIOGLU

 • 02 September 2021

 • 02 September 2021

 • 02 September 2021

 • 02 September 2021

 • 02 September 2021

 • 02 September 2021

 • 02 September 2021

 • 02 September 2021

 • 02 September 2021

 • 02 September 2021

 • 02 September 2021

 • 02 September 2021

 • 02 September 2021

ING INOVASYON CIGDEMM YORGANCIOGLU

 • 02 September 2021

 • 02 September 2021

 • 02 September 2021

 • 02 September 2021

 • 02 September 2021

 • 02 September 2021

Prof.Dr. Mesut Hakkı CAŞIN --- CIGDEM YORGANCIOGLU ENERJI GAZETESI ENERGY EXPERT CONTRACTS

 • 02 September 2021

 • 02 September 2021
 • CIGDEM YORGANCIOGLU ADILE SULTAN SARAYI HABABAM MUZESI - YORGANCIOGLU MILONGA KARDESLIGI PROESI 

 • 02 September 2021
 • CIGDEM YORGANCIOGLU - TURK HAVA YOLLARI EGITMENI LECTURING -TURKISH AIRLINES 

CIGDEM YORGANCIOGLU - TV LIVE BROADCASTING - TV CANLI YAYIN KULTUR SANAT SIYASET EGITIM

 • 02 September 2021

CIGDEM YORGANCIOGLU SRI LANKA -ELEHANT SANCTUARIES 

 • 02 September 2021

 • 02 September 2021

 • 02 September 2021

 • 02 September 2021

 • 02 September 2021

 • 02 September 2021
 • CIGDEM YORGANCIOGLU ART EXHIBITIONS - LIONS CLUB 

CIGDEM YORGANCIOGLU - EDIZ HUN CEZAYIR SOKAK FRANSIZ SOKAK CIGDEM SERGI VE TEATRAL PERORMANS

 • 02 September 2021

CIGDEM YORGANCIOGLU - HOTEL ART EXHIBITIONS 

 • 02 September 2021

ATTILA ATASOY CIGDEM YORGANCIOGLU LIONS CLUB SERGIMDDEN

 • 02 September 2021

MASAI MARA KENYA CIGDEM YORGANCIOGLU

 • 02 September 2021

 • 02 September 2021

CIGDEM YORGANCIOGLU - MALAYSIA KUALA GANDAH SWIM WITH ELEPHANT 

CIGDEM YORGANCIOGLU DAIJT - ALBANIA TIRANA 

 • 02 September 2021

 • 02 September 2021

 • 02 September 2021

 • 02 September 2021

 • 02 September 2021

 • 02 September 2021

 • 02 September 2021

CIGDEM YORGANCIOGLU ECONOMIST - ORTADOGU POLITIKALARI YAYIN KONUGU TV CANLI

 • 02 September 2021

 • 02 September 2021

Ortadogu tv yayın program konugu CIGDEM YORGANCIOGLU

 • 02 September 2021

 • 02 September 2021

 • 02 September 2021

 • 02 September 2021

 • 02 September 2021

 • 02 September 2021

 • 02 September 2021

 • 02 September 2021

 • 02 September 2021

 • 02 September 2021

 • 02 September 2021

 • 02 September 2021

 • 02 September 2021

 • 02 September 2021

 • 02 September 2021

TV PROGRAMS LIVE ROADCAST YAYIN KONUGU CIGDEM YORGANCIOGLU

 • 02 September 2021

CIGDEM YORGANCIOGLU HALIC UNIVERSITESI

 • 02 September 2021

Korean Veterans Day Halic Kongre Merkezi

 • 02 September 2021

Physic Formula is ... Halic T.C. Haliç Üniversitesi CIGDEM YORGANCIOGLU

 • 02 September 2021

Bartholomeos --- Dimitris Arhondonis (Yunanca: Πατριάρχης Βαρθολομαῖος Αʹ, Patriarchis Bartholomaios -- İstanbul Ortodoks Patrikhanesi----Fener Rum Patriği Bartelemos -CIGDEM YORGANCIOGLU

 • 02 September 2021

CIGDEM YORGANCIOGLU HALIC UNIVERSITESI

 • 03 September 2021

 • 04 September 2021

 • 04 September 2021

 • 04 September 2021

 • 04 September 2021

 • 04 September 2021

 • 04 September 2021

 • 04 September 2021

 • 04 September 2021

 • 04 September 2021

 • 04 September 2021

 • 04 September 2021

 • 04 September 2021

 • 04 September 2021

 • 04 September 2021

 • 04 September 2021

 • 04 September 2021

 • 04 September 2021

 • 04 September 2021

 • 04 September 2021

 • 04 September 2021

 • 04 September 2021

 • 04 September 2021

 • 04 September 2021

 • 04 September 2021

 • 04 September 2021

 • 04 September 2021

 • 04 September 2021

 • 04 September 2021

 • 04 September 2021

 • 04 September 2021

 • 04 September 2021

 • CIGDEM YORGANCIOGLU   ILBER ORTAYLI  AFTER CONFERENCE - 100th anniversary of the 1917 Russian Revolutions

 • 04 September 2021

 • 04 September 2021

DÜNYA GEZİSİ HAERİ CIGDEM YORGANCIOGLU ANADOLU AJANS

 • 05 September 2021

 • 05 September 2021

 • 05 September 2021

 • 05 September 2021

 • 05 September 2021

 • 05 September 2021

 • 05 September 2021

 • 05 September 2021

 • 05 September 2021

 • 05 September 2021

 • 05 September 2021

 • 05 September 2021

 • 05 September 2021

 • 05 September 2021

 • 05 September 2021

 • 05 September 2021

TV PRORAMS CIGDEM YORGANCIOGLU

 • 07 September 2021

COMMENTS

© Copyright 2021    Cigdem Yorgancioglu
Software : FM
  

Comments