Latest

CIGDEM YORGANCIOGLU Effective Time Management

Training-workshopegitimseminer Atölye

  /   2367   /   03 September 2014, Wednesday

 Print

  Duration: Full Day Course.

Time Management or Self Management
What is Time & Dimension
Mind Map-Time Gap
The Relative Perception of Time
Bilogical Time biological rhythms
Time Recognition
Setting of Targets versus TM
How to be Clockwise within the Wisdom of Clock
A new Paradigm Shift in Time
Work More ,Travel More , Play More
ABC of Time Management
Identifying the Time Robbers
The Value of the Timing of The Things
Isolation versus Socialization -TM
How to Get Control of Your Valuable Time
How to avoid Redundancy
Visibility , Accesibility Isolation
How to say "No " without refusing
How to Close Doors while being OPEN
How to energize yourself to start a task
Perfectionism versus Poor Planning
The Art of Postponing
Impact on TM on Communication
TM & Negotiation Skills
The Resources and Time Management
The Leaders Time Management
Efficency of Negotiation with Time Management
Effective Meetings and TM
Effective Note Taking techniques and TM
Effective Listening and TM
Opportunity Cost of Time
Urgency
Prevention of Delays
Weekly Schedule
How to limit distractions.and interruptions
Developing strategies to overcome
Planning versus İmprovisation
Short Medium Long Term Planning
To do and Undo list
Once Upon a Time in Now
Oldies Goldies
Being S.M.A.R.T
how much time is wasted Today
Idle thoughts, conversations,actions.
How to manage unavoidable time-stealing tasks
How to gain Focus & Concentration skills
Clean Desk Clean Mind or Contingency ?
The Concept of Spare Time
Fragmentation of Daily Activities
How to Cope with Work Overload
Time means Competition
Self discipline & Organizing
How to Prioritze
The Reasons of Procastination
The Value of being Pro-active
When & How to Delegate
The Value of Assertiveness
Speedy Gonzales -Sleepy Rodriguez
Effective Social Media Usage and TM
Sucessfull CRM & Time Management
Role Playing -Case Studies


İş ve Akademik Yaşam  Koçluğu - Etkin Lider  ve Zaman Yönetimi  (12)

Hicran. Çiğdem YORGANCIOĞLU

 
 
Eğitimin Amacı: 1 günlük tablet sunum olarak düzenlenebileceği gibi 45 saatlik kurumsal ve akademik eğitimler için programlanmıştır
 
 İçerik:          

·         İnsan Zihin Haritası Ve Beyin Kimyasının ABC’sini Tanıma

·         İnsanda Şartlanmanın Doğasını Tanıma

·         Analitik, Stratejik Düşünce Süreçleri

·         Strateji Geliştirme Projelerinde ve Organzasyonda Lider Davranışı

·         Küresel ve Uluslararası Ticaret ve Politika düzeyinde Lider Davranış modeli

·         Sosyal Psikolojide Grup Psikoloji Ve Dinamiği Nedir?

·         Liderin araştırma, koordinasyon ve organizasyonbecerisi

·         Liderin Diplomatik Temas becerileri

·         Lider Sonuçtaki Katkıya Nasıl Odaklanır?

·         Liderlerin Değer Oluşturma Ve Değer Korumadaki Rolü

·         Liderin Değişime Ayak Uydurulmasını Sağlama Yeteneği

·         Lider Kriz Ve Değişimi Nasıl Yönetir?

·         Koşullara Göre Liderlik Tarzları

·         Neden Delegasyon?

·         İnisiyatif Ve Sorumluluk Almanın Gücü

·         Etkin Liderin iletişimi

·         Özgüvenli Olma Ve Özgüvenli Duruş Çalışmaları

·         Etkin Lider’in Mizah Anlayışı İle Başarısı

·         Dürüst Ve Sözüne Güvenilir Olmanın Gücü

·         Stratejik Planlama Ve Taktik Manevra

·         Liderlerin Kendilerini Ve Ekibi Harekete Geçirme Teknikleri

·         Lider Kendisini Ve Ekibini Nasıl Geliştirir?

·         Güven Verici Hızlı Tepki Gösterebilme Ve Cevap Esnekliği

·         Liderler Kişisel ve Kurumsal Verimsiz Çalışma ve Çatışmayı Nasıl Önler?

·         Zamanında Doğru ve Hızlı Karar Alma Becerileri

·         Risk Ölçümleme Ve Oyun Teorisinin Uygulanması

·         Kurum Kültürü ve Ortak Değer Yaratma

·         Uygulama Çalışma

·         Takımını Motive Eden Lider

·         Lider Takımında Kriz ve Değişimi Nasıl Yönetir?

·         Hareketli Liderlerin Harekete Geçirme Taktikleri

·         Etkin Lider’in Mizah Anlayışı İle Başarısı

·         Takım ve Takım Üyeleri İçin “Gelişim Eylem Planı”

·         Takımlar Arası ve İş Konseyleri arasında koordinasyon

·         Takım İçi ve Takımlar Arası Çatışma ve Önlenmesi Yönetimi

·         Liderin Değişimi Yönetimi

·         Değişime Direnç Gösterenlerin Yönetimi

·         Liderin Krizi Yönetimi

·         Zaman Yönetiminin ABC’si, Zaman Yönetimi Öz Disiplin

·         Zamanı Çalan Aktivitelerde Farkındalık

·         “Hayır Diyebilmek” ve “Hayır” Demek Aynı Şey Değildir

·         Etkin Evrak Yönetimi, Etkili Not Tutma Teknikleri

·         Etkin Mailbox (E-Posta) Kullanımını

·         Verimli Toplantı, Seminer ,Fuar ,İşToplantı ve Zirve  Organizasyonu

·         Verimli Telefon Görüşmeleri, Verimli Sosyal Medya Kullanımı

·         Zamanı Planlama ve Programlama Yetkinliği Kazanma Teknikleri

·         Hedef Ve Etkili Hedef Kriterleri Nedir, Hedefe Nasıl Ulaşılır?

·         Zamanı Yönetmenin Kişisel ve Kurumsal Başarıya Etkisi

·         İşi Doğru Görme, Doğru İş Görme  (6 İle 9 Teknikleri)

·         Zaman Planlama, İkna Ve Müzakere Becerilerinin Yaratıcılığa Uyumlaştırılması

·         Zamana Bağlı Dinamik Problemleri Tanımlama Yöntemleri

·         Kurumsal Verimsiz Çalışma ve Çatışma Önlenmesinde Zaman Kullanımının Önemi

·         Stres Yönetme, Motivasyon, Harekete Geçme ve Geçirme Teknikleri

·         Zaman Yönetiminin Algı ve İlişkiler Yönetimine Katkısı

·         Lider Yönetici İmaj, Giyim, Aksesuar

·         Lider Yönetici ve Takım Kişisel Disiplin, Yaşam Ahengi

·         Liderin Etkin Nefes Kullanma Teknikleri

·         Nefes Kullanımının Verimliliğe Etkisi

·         Liderin Özgünlüğü 

·         Lider’in Kararlılık Özelliği

·         Lider Nedir, Temel Özellikleri, Vizyoner Liderlik

·         Ortaya Çıkmış Bir Gerginliği Ortadan Kaldırma Teknikleri

·         İlişki Geliştirme Teknikleri

·         Risk Ölçümleme ve Oyun Teorisinin Uygulanmasına Değinme

·         Paradigma İle Farkındalıkta Fark Yaratma Tekniklerin Yönetilmesi

·         Etkin Dinlemenin İkna Ve Müzakerede Önemi ve Teknikleri

·         Müzakerede Diksiyon Ve Hitabet Sanatının Gücü

·         Güven Verici Hızlı Tepki Gösterebilme Ve Cevap Esnekliği

·         Dinamik Problem Tanımlama Yöntemleri

·         Müzakere Takımları –Liderin Kriz Önleme Değişim Ve Çatışma Yönetim Becerisi

·         Çeşitli Müzakere Oyunları Ve Rol Çalışmalarında Lideri Tanıma

·         Soru Sorma Teknikleri

·         Sorguya Çekme – İşe Alım Mülakatı

·         Yaratıcılık, Kendini İfade Etme Ve Kontrol

·         Takım İle Birlikte Hareket Etme, Liderlik Ve Yönlendirme, Takımdaşlık, Birliğin ve Koordinasyonun Gücü

 
  

Comments