Latest

Çiğdem YORGANCIOĞLU ile ÇİN DAMASI İLE İŞ STRATEJİLERİ GELİŞTİRME ATÖLYESİ- (02) - LEADERSHIP SKILLS WITH CHINA CHECKER Y CIGDEM YORGANCIOGLU

Training-workshopegitimseminer Atölye

  /   218   /   03 October 2021, Sunday

 Print
CHINA CHECKER

  

Çiğdem YORGANCIOĞLU ile  ÇİN DAMASI İLE İŞ STRATEJİLERİ GELİŞTİRME ATÖLYESİ- (02)


Grup Dayanışması-Takım Çalışması –Zaman Yönetimi-Planlama Becerisi-Problem Çözme-Yaratıcılık-Motor Kas Gelişrme Beceriler-Multiple Task Management Aynı anda çok iş yaabilme ve koordinasyon becerisi- Karar Verme – Ezberbozan Oyun ve oyuncak-Yaşam boyu zindelik ve çeviklik    …Drama Çalışması ve Müsabaka..bilgi beceri ve donanımlarla örülen eğitim ve atolyelerden biridir ÇİN DAMASI ile Strateji ve İş Geliştirme Süreç Yöneticisi Olma Sanatı . 

 

 

Çin damasının tarafları potansiyel  bir  “Strateji ve İş Geliştirme Süreç Yöneticisi”dir

 

 

Kişinin, kurumunun, takımın ya da işin hedeflerine ulaşabilme yolunda yanlış bir hamle pahalıya mal olabilir. Ama aynı zamanda  bu yanlış hamle düzeltilebillir de.  Algılarımız ve  belleğimiz seçici olup; bir grup  veri ve   bilgiye  yöneliirken  diğerlerine sırt çevirebilme eğilimindedir.  Yaşam boyu başarıyı yakalamak için Olgular ,Nesneler, kişiler veya olaylara yeni bir bakış açısı gerekiyor yaşamda  ve kurumsal hayatta. Bunun için dikkat toplama ve konsantrasyon sağlama yolu içinde yer aldığımız olgu, olay, ve oyunların  süreçlerine hakim olarak  İşitsel görsel yanlarını ve algılamaları geliştirmek hayli muhimdir. Bunun yanısıra   dinamik problem tanımlama yöntemleri belirlemek , düğüm atma, düğüm çözme, kördüğüm etme tekniklerinin iyi kavranması gerekmektedir.

 

 

oyunları müsabakaları ve yarışları konvansiyel olanların  yanısıra çağdaş ilke, yöntem ve araçlarının kullanımı yoluyla  risk alarak hızlı  tırmanan mı kazanacak acaba, yoksa bütüncül bir bakışın stratejide önemi var mı.? İçinde yer aldığımız olgu gerçekte bir oyun mudur  ?piyasanın analiz edileceği oyun sahasında 64 adet kare var Çin daması bir alan oyunudur. Ama her tip mücadele esasen masada kazanılır.Peki kazanımların çıktısı nedir ?

 

 8×8lik bir tahtada  9 siyah ve 9 beyaz taşla oynanır. Taşların arasında herhangi bir hiyerarşi bulunmaz, bütün taşlar eş değerdedir;  Tahtada sola  ve  yukarı akış yönünde ilerler  

 

Üretimden, planlamaya, kalite kontrolden koordinasyoona,, satış ve pazarlamadan finansa pek  çok fonksiyonel  alanda rekabet üstünlüğü ve  kendi lehine  müspet neticeye ulaşma yolunda süreçlere hakim olma arayıışndaki İnsan için Strateji oyunları,sadece şehirler kurup , Ordulara komuta etmekten ibaret mi sanırız ?  Kişisel ve kurumsal değişim ve dönüşüm  için planlanan stratejinin bir gerekliliği olan parçaları birleştirmek için lego ya da puzzle mıdır bize gerekli olan? Belki de değil. Odaklanma becerisi önemli midir I stratejileri gelişirmede . Kesinlikle evet  .

 

Gözden geçirme ve sürekli gelişmelerde hayat bulan kişisel zindelik ve Kurumsal  dinamizme ışık tutan bir eğlenceli ve akılcı bir aktivite mi gerek yoksa  Çin daması gibi.

Değişen pazar değişkenlerini ve dinamiklerini yorumlamak 18 taştan ibaret  bir strateji meselesi midir , SWOT analizini yapabilir misiniz ?: Stratejik planlama sürecinin idaresinde  yerinde ve doğru hamle çin damasının kaçınılmazı.   Karmaşık bir durum, oyun teorisi  ve  karar  analizleri oyunun belki de diğer adı. Harcanan emek ve uygulanabilirlik özelinde verimlilikle sonuçlanan   kayıplar kazançlar  arasında görünür ve flu çizgileri ortaya çıkaran bu srateji oyununda taşlarınızın sayısı azalmaz  taşlar  yenilmez , yutulmazlar.

 

 

Atölye esnasında farkındalık kazanılan konu başlıklarından bir kaçı

Dikkat toplama ve konsantrasyon sağlam yolu ile İşitsel görsel yanlarını ve algılamalarını geliştirmek

Hafıza gelişimi

gözlem yeteneklerini arttırmak

Strateji ve planlama becerisi

bütüncül bakış açısı

İşte yaşamda ve kurumda çeviklik

kestirmeden gitmek kolay mı

oyun teorisi

Risk Yönetimine Bakış

SWOT

Analitik düşünme süreçleri

İnsan beyninin kimyası

 Aniden ortaya çıkan bir sorun ya da kriz anında ne olacak

Gözden geçirme ve sürekli gelişme

rekabet üstünlüğü analizi

vizyoner bakış açısında strateji geliştirme ve uygulama

Üretimden, planlamaya, satış ve pazarlamaya bir çok fonksiyonel 

, kişisel ve kurumsal değişim ve dönüşüm 

 süreçlere hakim olmak lma becerisi

Neden Strateji ve İş Geliştirme Süreç Yöneticisi?

 

  

Comments