Latest

CIGDEM YORGANCIOGLU CREATIVE WRITING HORSES ATLARLA YARATICI YAZARLIK YARATICI DUSUNME ATOLYESI OULIPO

Training-workshopegitimseminer Atölye - Academic - Articles/makaleler

  /   168   /   16 December 2021, Thursday

 Print
CIGDEM YORGANCIOGLU CREATIVE WRITING HORSES ATLARLA YARATICI YAZARLIK MIM CHI DANCE DOGACLAMA YARATICLIK AKTIVITELERI

  

The more constraints one enforces, the more one frees oneself of the chains thAT bond the spiritOulipo (French pronunciATion: ​[ulipo], short for French: Ouvroir de littérATure potentielle; roughly translATed: "workshop of potential literATure", stylized OuLiPo) is a loose gAThering of (mainly) French-speaking writers and mAThemATicians who seek to creATe works using constrained writing techniques. Cigdem YORGANCIOGLU one of the pioner of writing with oulipo techniques in Turkey

 

 

 

 

Yazma süreci içinde çoğu yazar, bir yazı için sahip oldukları tanımsız bir fikri ifade etmeye çalışmanın nasıl bir his olduğunu bilir. Muhakkak hayATınızın herhangi bir evresinde sizin de tecrübeniz olmuştur. Fikri kağıt üzerinde geliştirmeye devam ettikçe, işler giderek daha flu ve belirsiz hale gelir hATta ilk aşamada ne söylemek istediğinizi zar zor hATırladığınız an bile gelir.

 

Sınırlamalar getirerek yazma sürecinin adıdır OULIPO tekniği . EdebiyAT eseri yarATıcısı kişi ne kadar çok kısıtlama koyarsa, ruhu zincirleyen zincirlerden o denli  kurtulur.

Yazarın sıkı sıkıya uyması gereken kurallar koyarak, hem iş projelerinde hem de yeni fikirlere ilham vermenin bir yöntemi olarak yarATıcı süreci serbest bırakabileceğine olan güvendir dayandığı felsefe.

 

Oulipo (Fransızca bir kelime olup  “Ouvroir de littérATure potentielle” kelimesinin kısaltılmasıdır. "potansiyel edebiyAT ATölyesi", stilize edilmiş OuLiPo, bir şeyler yarATmaya çalışan Fransızca konuşan yazarların ve mATemATikçilerin  topluluğudur. Kısıtlı yazma teknikleri kullanarak edebiyAT eseri ortaya koymaya dayanır.Çiğdem Yorgancıoğlu Türkiye ‘de “oulipo sitil edebiyAT eserleri makaleler ortaya koyan öncülerden biridir .

 

 

 Atla gel Atla gel

DİYALOGLAR

TeferruATlı MüfredATa giriş

101

 

 

MEDİKAL PRATİK

SICAKLIK DEĞERİ TEMPERATÜR

 

Mil ATtan önce 3000 yıllarında, Orta Asya‟da evcilleştirilen  toynaklarıyla yerden ses çıkaran vahşi AT ların konu alındığı bir desrten çıktıktan sonra  hay ATı  AT üstünde geçen  bir süvari ya da BATı ‘nın kovboyu olmayı düşleyip akıncılar gibi derse geldik ve dikkAT  kesildik.

 

AT  anATomisi dersinde sıhhATli  ve ortopedik lezyonlu  ya da pAT olojik hasarlı  safkan ATların metATarsus ve arka bacak fleksor tendon bölgesinden alınan sıcaklık değerleri ve ayağına mıh bATmış, istirahAT   etmesi gereken  AT lardaki hasarı tespit etmek için altern ATif   tanı yöntemleri   üzerine konuşan ve hasarlar için  nonsteroid antienflamATuar kullansak şöyle kullanmasak böyle şeklindeki   ezberlerini otomATik pilota bağlamış  operATör doktor ve aynı zamanda kurumun koordinATörününün , anl AT tıklarını  dikkATle dinliyordum . O AT için ameliyAT şart dedi dinleyicilerden bir başkası

Derse kATkı sunmak ve geçmişe dayalı bilimsel anlATıları  aydınlATmak için söz istedim. sedATifilaçlar kullanmasak dedim.

 

Muayeneden sonra metATarsalda yırtılmaya bağlı hem AT om geliştiğini söylemekte ama bu mümkün değil

HATtırladığım kadarıyla  İstATistiklere göre ...şimdi de sizde sıra ...............................................................................................................

 

 

 

 267620755 880667949294652 6845232212455316588 n - kltr ve sanat - haberton

AT BİLİM ZANAATI

ATağırlığının sistemATik olarak  %60‟ı ön bacaklara, %40‟ı arka bacaklara, binici ağırlığının ise %70‟i ön bacaklara ve %30‟u arka bacaklara binmesi nedeniyle, spor ATlarının ortopedik problemlerinin çoğu ön bacaklarda şekillenir

 

Tay  doğduktan 24 sa AT sonra tabiATı itibarıyla  dört nala koşar

 

 


Mademki ATlar dünya üzerindeki en büyük gözlere sahip  kara canlısı o halde … şu sATırlara göz ATalım.idem yorgancolu atlar ile katmanl yaratc dnce yazarlk drama felsefe dans hareket atlyesi Atla gel atla gel

 

KATARAKT

 

KATana gibi iri bir AT mısın yoksa japon kılıcı mısın sen karar ver, hissiyATın nedir ?

 

insan gözünden 9 kAT daha büyük derler ya hani doğruymuş.Odaklanma kusur ve hAT aları hayATın her alanında sorun peki ya konu göz ise …

 

Gözlerinizi kapATıp dinlemek mi istediniz . belki okuyunca gözleriniz daha da açılır.

 

Meslek hayATının zirvesindeki göz doktorum Astigm AT görme kusurlarını ortadan kaldırmakla kalmıyor KATarakt için  yeni nesil teçhizAT larla don AT ılmış olan  ameliy AT hanesinde  sıfır hATa  ile  Göz İçi Akıllı Lens ameliy AT ları da yapıyor

Peki ya PRK (Photorefractive Ker AT octomy) NO-TOUCH uygulaması ya da LASEK (Laser-assisted epithelial ker AT omileusis)  da yapıyor mu ?

-Evet hem de ameliy AT sonrası  iyileşme hızlı ve rah AT oluyor diyorlar.

-Çit AT lamada başarılı olabilir mi peki ?

-AT üstünde cirit ATmak bile mümkün diyorlar .

 

 

FERASET mi ATASÖZÜ mü ?

AT gözlüğüyle bakmak belki de AT için eziyet …belki de değil

Ne demişler AT , adımına göre değil, adamına göre yürür.

AT ölür meydan kalır, yiğit ölür nam kalır.

ATtan inip eşeğe binecek halimiz yok ya

AT binenin, kılıç kuşananın.

hızlı koşan AT ın boku seyrek düşer.

dostluk, vefa ,sadak AT

 

 

ŞEHİR ATLARI SATIR ARALARI VAPURU

SİZE KATILMIYORUM - AT-IŞMA

Gündüz mATinesi

 

Tarih : MilATtan sonra :2021

AT Edebiy AT ı  ANTRENÖRÜ : Çiğdem Yorgancıoğlu

AT  Drama doğaçlama dans etkinlikleri kür ATörü

MuvaffakAT belgesi

 

Oulipo bir edebiyATt türü.Hoşgeldiniz. Kuralımız her sATırda en az bir  AT olacak. Ve sadak AT in timsali olan ATa bağlı kalacağız .M ATemATiksel kuralımız bu.

 

Temel bölümleri Çiğdem Yorgancıoğlu “mim chi dans drama doğaçlama ATölyelerinde yar AT ıclık , yar AT ıcı düşünme, yar AT ıcı doğaçlama senaryo  yazarlığı  DramATik çalışmalarda kullanılan bu temel OULIPO  san ATa gelecekte sizlerin de sunabileceği yarATıclık  kATkılarınızdan dolayı  şimdiden teşekkürler .KreATif yolculuk başlıyor .SeyahATe hazırız

 

Bebek adımlarla başlayalım.Haydi minik bebecik, haydi ATta gidelim . neyle gidelim ATa binellim taya binelim midilliye binelim ATta gidelim, dışarı çıkalım .

 

 

Aklınız fikriniz;  şayet varsa dogmATik düşünceleriniz bir karış havalanacak ve size uzATtığım  HalAT merdivenle  çıkıp gidin eğer isterseniz alın o aklınızı geri. Zira son sATıra kadar ihtiyacınız olacak. İddialı ve sür ATli  bir girş oldu haydi bakalım dıgıdk dıgıdık .

 

 

 

PortATif kATlanır bir masada cam minyATür bir kum saATi. Masanın üzerinde kır papATyaları desenli bir örtü. Güneş bATtı. Hava karardı ,gece siyaha doğru sürüklendi ve sürATlendi. melATonin salınımının arttığı saATler yaklaşıyor. AnlATıcının hayATının hATırATı da hikayeye sinecek gibi bir koku var havada . ATletizmde dekATlon yarışlarına hazırlanacak kadar kondisyonluyum pATır pATır  hicivli yazmaya çizmeye.

 

Mürekkkebimde bir enerji pATlaması var. Alçak seviye StraATokümülüs bulutları  yüzüyor zihnimim kreATif  ATmosferinde.Gök rasAThanemde evcilleştirilmemiş ATlar  dörtnala koşuyor. Bir AT kişnemesi sesi gökgürültüsüne karışık. Belki de gök karusel maksATlı bir ATlıkarınca gibi dönüyor kainATımda. ATlar hızlanıyorlar yarATıcı düşüncelere yelken açmış aklımın bulutlarının  köpüklerinde, gök kumda, gök  çimde.AT kuyruğu saçlarım ATların kuyrukları ile senkronize salınımda. Anlamlı yollar kAT ettikçe,rakiplerini ATlATan ATlar daha da sürAT yapıyor.Yetişmek gerek onlara

 

Hava akımları ile kAT  kAT  göklere  tırmanmış bulutların içinde  oluşan buz kristallerinin birbirlerine sürtünüp  stATik elektrik enerjisi açığa çıkardığı an  bulutların üst kATmanlarında pozitif ve alt kATmanlarında ise negATif yük havayı iyonize etmeye müsait şimşek, yıldırım geldi gelecek, o zaman bu tezATlıklar arasında  bir de  elektrik yükünü nötrleştirecek parAToner gerek bu anlATıya  .Yoksa ATlar şimşekten ürkecek.

 

 

Bulutlar üstü seyahAT özlemi olsa gerek. Gökyüzünde bulutların dar yollu pATikalarında şemATik anlATıyla bezenmiş  bir AT çiftliği manzarası hayali ile dans etmek gibi bir duygu hali. Bu tablo bir nATürmort değil.Zira böyle bir tabiAT anlATısı  yaşATır insanı ölü doğa olmaz.

 

 

 

SATRANÇ, şah mAT , pAT, AT

 

Profesyonel değil amATör bir sATranç oyuncusuyum. İyi strATeji geliştirirm. MezATta bir sATranç takımı ve portATif masasını  gördüm

Sanskritçe'de cATur  yani dört ve anga yani  kısım anlamına gelen ve  Hint ordusunun dört kısmını temsil eden bilinen Hindistan’da oynan  SATrancın ilk ATası olan CATuranga’daki aşva.yani AT yine L şeklinde beyaz karede olduğunda siyah kareye, siyah karedeyse de beyaz kareye  hareket eder ya da ATtlar . Şah bildiğimiz sATrançtaki gibi tek tek hareket eder, ama oyun boyunca sadece bir kez olmak üzere ve tehdit altında değilken bir AThamlesi yapma hakkı vardır.    .

SATranç tahtası üzerinde rakibin şahını mAT edene dek mi sürecek oyun.Kum saATi mi belirleyecek neticeyi.  İki düz bir çapraz çiziyor taşların üzerinden ATlayabilmesi mümkün tek taş olan AT

 

 

 

 

 

Küresel  kATastrofik Pandemi ATlası

tAT ve koku alan negATif  PCR Testi

 

 

-Su tesisATı hızlı dönüyor .Su fATurası şişti.

-Salgın  hijyen talimATları yüzündendir ...

-Gelecekte içtihAT ve mevzuATa yansıyacak  bir de yeni vergiler eklenecekmiş derler.

 

-RefakATçi hastayı bırakıp gitmiş pandemi diye

-Öyle mi ? Bizim YATılı bakıcı kadın da işten ayrıldı

 

 

 

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) 11 ŞubATt'ta  LaborATuvarlarda test edilmiş koronavirüs kaynaklı  yüksek ATeşli hastalığa Covid-19 adını verdi. Dedim. Oulipo talimATlarına, kurala uy ve Dünya Sağlık TeşkilATı demelisin dedi içimdeki ses DSÖ için.

 

HayAT kayıpları, artan vakalar ve cebirsel ifadelerde kATsayılı bulaştırcılık rakamları, ,seyahAT sınırlamaları hayli gerdi.Tüm dünyalıları  psikiyATrik muayeneye muhtaç etti adeta bu salgın

 

Öksürürken ağzını kapATmayı bir kez daha öğrenen Dünyalıların bu ağır rahATsızlığı istirahAT ve bol sıvı tüketimiyle, prATisyen hekimlerin ayakta muayenesiyle hastaneye yATmadan  hafif  şekilde asemptomATik  olarak ATlATması mümkün müydü ... ? Yoğun bakımdan evde nekahATe kadar virüs vucuttan ATtılana kadar geçen süre içinde iyileşmeler gözlenecek miydi.  Sonrası tıbbi bir pAToloji oluşacak mı, covid sonrası psikosomATik hastalıklar,panik ATaklar  da belirecek miydi ,kişilerin içsel çATışmaları artacak  hATta hayAT boyu sürecek mi  ? Bazı kişilerin covid19 a acaba biyolojik yATkınlığı mı var ? Yeni normalleşme sonrası vakalar artınca tam kapATma gelecek mi sorular sorular.

 

Genel hATlarıyla distopya anlATımı nasıl olursa olsun, belkide gelecekte, bugünlerin tarihine ilişkin en fazla gişe hasılATı elde edecek çağ ATlATan kATastrofik ve bolca malumAT yüklü  filmi olacak hayATi tehlike ile hayATta kalma sarmalında sıkışmış  küresel pandemi içindeki MelodramATtik dünyalı hallerimiz.. AvATar’ın ve onu anımsATan distopik fantazya filmlerin hasılAT rekorunu sollayacağı şiddetle muhakkak .Belki de salgını geleceğinn evlATlarına  olduğundan kATtbekAT   daha da fazla abartıp dünyayı palyATif bakım merkezi , insanları da yATalak  gibi gösteren bir senaryo yarATırlar kimbilir. Belki de tüm salgın günbATımında dünyaya  meteor çarpması sonucu oluşan krATerin içinden anlATılır. Belki salgın bir hastalık yerine salgın bir rahATsızlıktan sözedilir. HATta belki omurgalı hayvanlardan insanlara geçen zoonotik virüsler için belki yeni hayvanlar bulunacak ve ATlar böyle bir senaryonun dışında tutulacak. Belki de yerkürenin tamamı bir Mikrobiyoloji LaborATuvarı olarak anlATılacak.

 

Belki de filmde çizilen  karikATürlere konu olur o ilk pandeminin çıkışı anındaki zaman tuzlu suyla gargaralar, ya da tiyATrolara mevzu edilir her nevi garabet durum hATta  kendi bedenini hilkAT garibesine çevirmeyi aklına koymuşların hayATi tehlikeye rağmen meyveleri deterjanla yıkamaları ya da dezenfektan yutup  virus savuşturma budalalığındaki nATo kafa nATo mermer hareketlerde amATör zATı muhterem   halleri. “Covidiot” diye yeni icAT bir söz daha yeni girdi lügATa.Ve daha kimbilir kaç yenisi daha eklendi sözlüklere, literATüre ya da edebiyATa. Virüse yakalanan aristokrATların grotesk ve gülünç hallerini resmedecek belki sanATçılar farklı farklı şekillerde. Birileri uslubu sertleştirirken kelamda ve sanATta diğerleri de yumuşATacak. Belki mesafelerden ve izolasyonlardan bahsederken devrin insanının aşkı  plATonik yaşadığından sözedilecek.  

 

HipokrAT yeminini edenleri yani hekimleri ve sağlık çalışanlarını bezdirdi önce pandemi  yüksek feragATlere zorlayan dizgesiyle. HayATın olağan akışını değiştiren ve sekteye uğrATan Bir pATırtı bir kıyamet. Pandemi ve bu pATojen organizma  kaygan yolda tekerlerin pATnaj çektiği bir plATform aslında .Herşey muğlak . istATistikler dahil . omicron varyantı da pATladı şimdi dünyada . Sonumuz hayrola.

 

İlerleme yolunda inisiyATif almakta pATinaj çeken, kaos ve çATşmadan uzak duramayan, empATi yoksunu ve her nevi olumsuz gidişATta kabahATi yarasaya ya da bilimum hayvana ATan  AT hırsızı kılıklı kimi insan denen aklıevvel  yarATık tarafından inşa edilip, vasAT bir çağdaş medeniyetin  bATeri ve tamtam seslerinin fısıltısıydı gelmekte olan. Geliyor Ethos,  pAThos ve Logos ile arasına mesafe koyan içindeki fesATlıktan ve fırsATçılıktan henüz arınamamış, tabiAT varlıklarına karşı özensiz, hayvanAT ve nebATATa şefkATle kol kanAT germek yerine onları tahribATa uğraşan, kadına kadın demek yerine bayan ya da hATun kişi sıfATını yakıştıran, her nevi etkileşimi bir alım-sATım meselesine indirgeyen    pATolojik medeniyet. Her nevi komplo teorisine inanmaya yATkınlık gösterirken şüphe etmeyen aklın örneği bir medeniyet . Koronavirüs...Neyseki tüm bu sayılanların tezATı masum ve güzel insanlar da yeryüzünde idi. Ying ve Yang , iyi kötü  zıtlaşma ve çekişmsi  hiç bir zaman elini eteğini çekmedi dünyadan ve dünyalılardan .İstATiksel anlamlılık açısından bu denge sandığımızın aksine neredeyse yarı yarııya .

 

Evvel zaman içinde bakteri mantar pATojen derken ,rahATlıkla bulaşabilen anlAT anlAT bitmez  virüsün tekiyle aniden pATlak verip ortaya çıkan, tAT ve koku alınamayan salgın hastalıktan muzdarip,bıkkınlıktan ve maskelerden mesafelerden pATlamış, yorulmuş insanlık.

 

 hATta adeta bayATlamış ve şimdi  bir kısmı daha ilk dozuna dahi erişememiş olsa dahi hATırlATma dozu aşılara, öte yandan C ve D vitamini gibi preparATlara, bunlara ilaveten  virüsü, negATif iyon jenerATörü ve sterilizasyon sistemi ile yok eden ATmosferik sistemle çalışan  pATojen iyonizATörü'  aparAT ve cihazlara  bel bağlamış bir dünya  ve insanlık hali içinde bir durum.

Lavanta , biberiye gibi tıbbi AromATik bitkiler hayli ön plana çıktı. Kapanma ve kapATmaların ardından Salgın SeyahAT güncellemeleri .Muhteşem sinemATografik ögeler barındırıyor olan biten her şey.

O kATlanılması zorluklarla dolu  zaman zarfında Dünya ATlasından seçilmiş herhangi bir yere yeniden seyahAT ve  tATil  özlemiyle  havalimanlarının IATA Kodlarını defaATle inceler. ESB, IST,SAW .Sonra boarding kartlarını kATtlamadan  zarfa yerleştirir.Acaba bu kartlarda mATbaa hATaları oluyor mudur diye geçirdi aklından. O sırada zarfın içinden eski bir apartman aidAT makbuzu çıkar kenara ayırır. Boarding kartları zarfı SeyahATnâmesinin yanında evrakı metruka çantasına girer .Tüm kartların birer fotoğrafı ise sosyal medya plATformlarında arşiv kayıtlarına çoktan taşınmıştır.

 mATemATik dersinde sATır ve sütunlara dizili birim kare mATris  anlATılır gibi bir hal var bu öykünün içinde. Ya 1 ya da 0 gibi herşey . Binary code ....Kurumsal ve bireysel strATejilerde  Dijital olgunluk mATrisne yaklaştık mı ? mATrix....Her nevi meselenin hallinde  alternATif çözümleri hayATa geçirebilecek miyiz?

HırdavAT kutusu ile avadanlık kutusu arası görünümü olan bir sandıkta yATay ve dikey olarak kimbilir incelemeye ve hATırlanmaya değer daha ne ayrıntılar vardır der. FakAT karnı “açım,acıktım  diye” feryAT figan çığlık ATmaktadır. “pATlama bir şeyler hazırlarım şimdi “ der bir iç ses. RadyATördeki termostATik vanayı enerji tasarufu moduna getirip mutfağa geçme vaktidir.

 

 

 

 

Mutfak  ATolyesi

Ritimsel KATegori :Sahne ve Mutfak SanATları

Tango Musikisi KonservATuarı

ATıştırmak için basit karbonhidrATlardan ve çikolATadan, hATtta aromATik Caffe LATte’den   uzak enfes bir şeyler yemeli  diye düşünür. Acı süs biberlerden pATlıcanlı ATom mezesi mi hazırlamalı acaba hem çabuk hem de prATik .Süzme yoğurt var mı acaba dolapta.   Sonra en iyisi masayı donATmak deyip kafasında ve mutfakta işi büyütmeye karar verir. Tabletten çalınan Tango Vals Müzik de bu gurme harekATı desteklemektedir. Önce hayal eder acaba operATör pATlıcanı  ameliyAT masasına yATırıp Şef’in talimATlara uygun şekilde  karnıyarık mı yapsın derken ardından fikrini değiştirir. Öyle yemekler pişirmeli ki kısık ATeşte kaynATarak, közleyerek, buğulayarak, kızartarak gurme literATüre geçmeli. Dolaptan pATtlıcan ve yine bir pATlıcangil olan  domATes çıkarıp yapacağı yemeği düşünür ve DomATes Soslu PATlıcan için domATesleri küp küp doğrarken hazırlıklar sırasında  domATesin anavATtanı Orta ve LATin Amerika’yı tango dansını  ve ATları düşünür .Yağda pembeleşmiş soğanla birlikte kavrulmuş pATlıcanlara sonradan eklenen domATes renginde bir elbise ve ayaklarında dans pATikleriyle  mutfakta ayağında bazen estetik bazen de kafadan ATma ocho hareketleri ile tango dans prATikleri yapmaktadır bir yandan. Duvarda “Danslı mutfak ATölyesi ruhsAT” gölgesi görünür bir an  gözüne. pATen ayakkabıları ile dene bir de aynı figürleri” der bir iç ses. Yüksek ATeşte pişirilmiş bir ciğer pATe ye sıra gelmiştir artık . Yanına da susamlı çubuk bATon sale iyi giderdi ama son kan şekeri tahlil raporları hesaba kATarak “ olmaz” der . Süzme yoğurt, ve ceviz içi ile bir de tarATor muhteşem fikir.Hepsi lâyıkıyla tATbik edilmesi gereken yemek  tariflerine göz ATarken ,tek başına dahi olsa insan, tanda ve kortinalar seçkisine alternATif rock muzik yerleştirmek de mutfak ATölyesinin bir çeşnisidir. OrganizATör müdür nedir...zararı yok. Mutfakta kanserojen zararlılardan uzak durdukça zararı yok... mesela mikrodalgadan fırlATılan roketten kaçar gibi  elektromanyetik radyasyonda  pATlATılmış mısırdan,  kabuğu çATlamış yumurtadan kaçınmak gibi. Ambalajlı besinlerin içindeki  sodyum nitrAT, sodyum sitrAT, sodyum bikarbonAT, monosodyum glutamATtan,emülgATörden  uzak durmak gibi.

 

Peki ya Yapay tATlandırıcı Asesülfam potasyum ne olacak.Cevabını bilen yok.

 

ÇATal ve bıçakların olduğu çekmece aralık kalmıştır tamamen kapATır

finish” çizgisine gelmiş marAToncu gibi önlüğünü çıkarıp, mor renkli Mutfak spATulasını dekorATif saksının yanındaki  çengele asar. Musluğu kATkısız deterjanla iyice temizledikten sonra Mutfak armATür bATaryanın su damlATmadığından emin olmak için son kontrollerini yapar. Yüzüklerini takar. Musluğun ayna parıltısında karizmATik görünümüne bakıp kafasının üzerinde duran yakın astigmAT gözlüğü saçında düzelttikten sonra gravür baskı eski bir İstanbul ve tarihi yarımada sanATsal resmine takılır gözü AT meydanı Sultanahmet ve tarih canlanır gözünde.

 

 

 

 

 

Sultanahmet AT meydanı ve Tarihi Yarımada

 

Geceyi dinlenerek geçirdikten sonra ertesi gün Tarihi Yarımada ve Sultanahmet AT meydanı üzerinden İstanbul gezisi ile başlar yeni gün .  İmparATor Septimus Severus’un hükümdarlığına kadar gider tarihi Hipodrom-AT meydanının .Ben de  şATafATlı  hikayemi İmparATorun, müsabakaları izlediği  KAThisma isimli özel locasından rahATça seyre dalmak istiyorum.

 

Önce  Avrupa’da diplomATik görevi nihayete erip İstanbul’a gelen Mustafa Reşit Paşa’nın bATı sempATizanı padişah Abdülmecit’i ikna edip,   Osmanlı tarihinde ilk defa demokrATik anayasal süreci niteliğindeki  TanzimAT  fermanını anımsayarak selam veriyorum Gülhane’ye . Gülhane hATtı şerif diyerekten. Öyle ya bizzAT Mustafa Reşit Paşa tarafından okunan. TanzimAT fermanın metni Meclis-i Hass-ı Vükela mazbATasıyla ve Padişahın onayıyla 1839’da yürürlüğe girmişti bir zamanlar .İki adım ötede Bâbıâli’de merasime devlet erkanından  şeyhülislâm, pATiklere, cemaAT başkanlaından hahambaşına kadar pek çok dini mensubun kATıldığı  merasimle 1856’da okunan IslahAT fermanının da  bir nevi  öncüsüydü esasen TanzimAT  Fermanı.

 

Sonra istikamet YerebATan sarnıcı. Sarnıçta Medusa'nın kafasındaki yılanların AThena'nın laneti olduğunu hATırlar.Öyle ya Poseidon Medusa ile AThena’nın tapınağında birlikte olmuşlardı. Gözlerinizi kapATın kime baksa taşa dönüyor derken ve taş demişken ,Çiğdem burada acaba hikayeye nerede  ve hangi koordinAT a AT ekleyecek diyenlere cevap gelir. Yine Yunan Mitolojisindeki  hikayeye göre Perseus AThena’nın talimATıyla Medusa'nın kafasını bedeninden ayırdığı anda Poseidon'un Medusa'nın rahmine bıraktığı çocuklarından biri olan kanATlı beyaz AT  Pegasus dünyaya gelmiştir. Pegasus’u ısıran AT sineğini  ve ısırılınca sırtındaki Bellerophone'u da ATıvermesinin sebebini de  okuyucu merak etsin. Acaba Zeus o AT sineğini neden musallAT etmişti zafer sarhoşu Tanrılar kATı Olympos’a gözünü diken Bellerophone ve kanATATı Pegasus’a diye . hATta günahının cezasını ölene dek  çirkin, kör, sakAT olarak geçirmeye mahkûm olmasının hikayesini. HATta daha da meraklıları Medusa ile doğaüstü yarATık ,ATeş yılanı Şahmeran Efsanesi’ne ve Yunan Mitolojisi ile Anadolu Mitolojisini kATtıp aralarındaki kesişim noktalarına kadar kAT çıkabilir inşaATa  bu açtığım yol üzerinden.

 

 Tramvay yolunda  Çemberlitaş yonunde Çemberlitaş Sütunu ve ATik Ali Caminin de önüden geçerekten duraklar arası bir o yöne br bu yöne gezi devam eder.

 

Mademki FATih semtindedir Yolcu o halde seyahATe  devam. Önce fATih’te  ATATürk Bulvarı ManifATuracılar çarşısına uğrayıp sonra bulvarın karşı tarafında FATtih Sultan Mehmed döneminde kiliseden çevrilen Molla Zeyrek Cami  yani Bizans’tan kalma ve sonrasında da LATin işgali esnasında Venedikli KATolik ruhban sınıfı tarafından kullanılan PantokrATor Kilisesi önünden yürür. UNESCO tarafından Dünya Mirası listesine geçmiş Zeyrek’teki  Kilisenin inşaATını başlATan imparAToriçe Eirene’i düşünür. Oradan  Fener Rum PATrikhanesi’ne geçer.Sonrası uğrak notası da BalAT olacaktır.

 

 Tarihi Yarımada Dönüş yolunda  Bağcılar-KabATaş Tramvay hATtını kullanıp Karaköy’den vapura ATlarım diye düşünür.Evdeki hesap çarşıya uymaz tabi.

 

 oradan da Pera’ya yönlendikten sonra  GalATasaray  ‘dan Karaköy’e inip, kATamaran tekne kiralayacak hali yok ya Şehir hATları vapuruna biner .Akşamüstü BağdAT caddesindeki randevusuna yetişmeden önce yapılacaklar vardır. 

 

 

AldATıcı görüntüsüyle insan sıfATına haiz olduğu düşünülen, sürekli ATıp tutan ve romATizmalı akıl tutulması yaşayan kafayı oynATmış şehir insanı pATlayan bir yanardağ gibi suyun üzerinde .Sanki grejuva. Hak hukuk vicdan merhamet  adalet diye samimi olmayan zayıflATılmış  çATlak sesler çıkaran ve hiç birinin arkasında durmayan, apATik duyarsızlıkları günbegün artan insanlar. “BaşAT güç” , başAT devletler teorisnin destekçileri. Gürültü pATırtı. KarbonATlı su içerek  vücudun PH seviyesini ayarlamaya çalışırken, hayATını ve sağlığını teminAT altına almış gibi hisseden fakAT kendi tabiATlarının iç dengesini bir türlü ayarlayamamış ayarsız ve tabiATın dengesini bozmaktan mesul insanlar.  ATmosfere yayılan  sera gazı salınımına kATkı sunan klimATik felaketlerin büyük oranının müsebbibi  insanlar. Gözlerinde silah ve  kaşlarında  mühimmAT  taşıyan ifadeleriyle tebessümü unutmuş çATık kaşlı ve iç çATışmalı, Dünya üzerindeki ideolojik  ideolojik dayATmalara itaAT eden ,her nevi mevcut stATükonun devamından yana,liberal  ya da sosyal demokrATım diye geçinen saltanATa düşkün,  spekülATif  hareketlerle  kitleleri aldATan, mATeryalist, medyATik  İnsan yığınları ve pragmATtist  yaklaşımlarının  gölgeleri kümülATif olarak artıyor. Çağımıza güncellenip formATlanmış,Yeni Dünya Düzeni (YDD) ile mutabakATını tamamlamış ve YDD talimATları doğrultusunda yaşamaya zorunlu kılınmış insanların tıkış tıkış olduğu  EflATun’un mağarasında gibiyim. PlATo kulaklara kayıp kıta ATlantis’i fısıldarken Gölgelerde sürekli çöp üreten insanlar ve ATık toplayıcılar görünmekte. bATtığı iddia edilen güçlü medeniyet ATlantis bir yana “Günümüüzn Kayıp Dünyası”  yeniden yazılmakta. Antik Yunan’da ve ATina’da   filozof mu bitti. Belki de  muhATabını  kendi cevaplarıyla ikna etme, ya da ifade etmekten ziyade  ağızdaki bakliyATları çıkaracak nitelikte soru sorarak cevabı buldurma gibi teknikleriyle felsefeye yeni  boyut getiren belki EflATun’un hocası SokrAT’ın    yöntemlerinin içindeyim . Ve bizzAT kendim gibiyim.

 

 

 

SOKRATES

ATlarla yarATıcı yazarlık deneme çalışması

SOKRATES’İN SAVUNMASI

 

Orijinal -ÖRNEK   ATinalılar! Beni suçlayanların üzerinizdeki tesirini bilemiyorum; fakAT sözleri o kadar kandırıcı idi ki ben kendi hesabıma onları dinlerken az daha kim olduğumu unutuyordum. Böyle olmakla beraber, inanın ki doğru tek söz bile söylememişlerdir. Ancak, uydurdukları birçok yalanlar arasında, beni usta bir hATip diye göstererek sözlerimin belagatine kanmamak için sizi uyanık

 

 

ATLARLA YAZMAK/CIGDEM  : SokrATes’in savunması’nda  ATinalılar’a seslendiği gibi sesleniyorum size .Hani der ya  Bana isnAT  edilen suçlamaları yapanların üzerinizdeki  tesiri malum AT ım dışında  fak AT sözleri o kadar aldATıcı  idi ki bizz AT  kendi hesabıma onları dinlerken az daha kim olduğumu unutuyordum. Böyle olmakla beraber, inanın ki doğru tek söz bile söylememişlerdir. Ancak, kafadan ATtıkları  birçok yalanlar arasında anl ATılarında , beni usta bir h ATip diye göstererek sözlerimin belagATine kanmamak için sizi uyanık bulunmaya davet etmelerine çok şaştım

 

 

YARATICI DÜŞÜNCE VE YER DEĞİŞTİRME örnekleri 

 

Kafadan ATma :uydurma yerine

Kandırma yerine : aldATıcı

Beni suçlayanların  yerine : Bana isnAT  edilen suçlamaları yapanların

 

 

 

Orijinal -ÖRNEK :    ben ise size bütün hakikATi söyleyeceğim. FakAT ATinalılar, ben onlar gibi baştanbaşa parlak ve gösterişli sözlerle bezenmiş hazır bir nutuk söyleyecek değilim;

 

 

ATLARLA YAZMAK/CIGDEM : ben ise size bütün hakikATi söyleyeceğim. FakAT ATinalılar, ben onlar gibi baştanbaşa parlak ve şATaf ATlı sözlerle bezenmiş hazır bir nutuk ATacak  değilim;

 

 

 

 

 

 Atla gel At39la gel  Haberton

ATLI KARINCA

ATaşla tutturulmuş bir not ATlı karıncada bir çocuk var .

ATomda negATif yüklü elektron

 

 

 

Dresaj –

Temel  AT terbiyesi eğitimi temel ATma töreni –

 

vATandaşla ATışma

 

Özel hayATınıza girmeye azmetmiş ütüsüz damATlık kıyafetleri andıran giysisinin vATkalı ATa dik  yaka yarı sATen gömlek gibi duran sıradışı görünümlü ceketini çıkarıp bir omuzuna ATmış yarı nazik külhanbeyi ağzı ile konuşan  bir vATandaş, Deh demeden giden AT gibi yanınıza yaklaşıp   önce ATeşiniz var mı diye başlayarak  size  pATdadanak doğum tarihinizi soruyor.Sanki arada bir içine kendinizi de kATmanızı  ister gibi bir ruh hali.

 

Tüm Dünyalıyı yıprATan, zamanı yavaşlATan “Pandemi zamanı , mATemATiksel ve kronolojik tevellüdü ATtım kafamdan. zATen eskiden de zamansızdım şimdi zamanı tamamen yıkadım pakladım  sıhhATler olsu. ŞubAT  ayının otuzikisi günbATımı zamanı gelmişim dünyadan ve henüz vefAT etmedim. Daha  cenin bile değil sadece genetik bir mATeryalken olduğum gibi yüksek sadakATle bağlı mıyım hayATa ? Bilmem hepimiz gibiyim işte. Yani şalteri kapATmadım daha. Yaşamaya yATkınlığım var. AT ölür meydan kalır, yiğit ölür şanı kalır. “diyerek cevaplanınca soru

-Bana cevap diye uzATtığınız zaman nasıl bir zaman ,Dünyadan mı geldiniz dünyaya mı geldiniz ?

-Gel zaman git zaman Dünyadan geldim. Zaman’a gelince görece .yani mademki Tokyo 2020, OlimpiyATları salgın yüzünden 2021 de oldu bu dediğim de olabilir. Izafi bir anlATı.

-Yani bu zanaATkâr açıklamaya göre kaçlısınız ?

-Hicri miladi … MilAT  hep şimdi . Yani hATırladığım kadarıyla. GalATa Kulesiyle yaşıtız.Haydi bir ipucu daha olsun ATılgan gemisi mürettebATıyla StarTrek Uzay Yolu dizileriyle büyüdük.

 

 

 

-PapATya falı açar gibiyiz, somutlaşmıyor yani ya hicri ya miladi  AnlATmadıklarınız için telepATi yoluyla mı anlaşacağız . .An da yaşamak bu değil.  Isim soyad?

-Hicri ,vuslATtan uzak  bATtaniyeli ,yATak yorganlı bir şey

 

 

-Nerelisiniz sorusuna da bir papATya falı açacak mıyız?

3 İmparATorluk   görmüş, nüfus pATlaması yaşayan  bir şehirde Dünya vATandaşı bir  SamATyalı  ya da fATih li sayılmam.

Yani teferruATa bakılırsa İstanbul’lusunuz.Kaderiniz iki kıta arasında yazılmış

ManhATtan demedik herhalde İstanbul’luyum da  AT edebiyATına “kader” sözü olmaz alternATif başka bir kelime bulmalısın içinde AT yok bu sözcüğün.

-Nasıl olmaz söyle o zaman bana zATı muhterem.

-MukaderrAT işte  ATla deve değil yani.

-Aaaaa ---Evet evet kader değil MukadderAT ...Nerede kalmıştık. kATar ya da  AdriyATik ‘ten gelmedim de demediniz. BağdAT olabilir mi .Yok onu da demediniz. pATronluk taslıyorsunuz.

-Bakıyorum da ortamı yumuşATmaya çalışma çabaları var

Yok burnumdan kıl aldırmam , ATtan inip eşeğe de binmem.

 

 

-Duygudaşlık mı empATi mi diyeceğiz ?

 

 

 

 

ATKI MI KRAVAT MI AT YULARI MI ?

ATIŞMALAR DEVAM

 

Aynada kendinizi nasıl görüyorsunuz ? KanATlı bir AT gibi mi yoksa ?

-metATarsal kemikleri üzerinde tango dansı prATiklerini  tATbik etmeye  yoğunlaşmış bir hal ile  anATomtik açıdan çeşit barındıran,ATletik olmayan,astigmATtan muzdarip  bazen sempATik bazen antipATik , karizmATik, şefkATla büyütülmüş hayırlı bir evlAT.Belkide insan görünümlü dört nala koşan  toynaklı bir memeli.Belki Unicorn, tek boynuzlu AT belki de değil. Siz de aynaya bakıyor musunuz?, ATkınız biraz yamulmuş.

-Evet size bakıyorum. Siz benim aynamısnız. Küçük dokunuşlarla ATik ve aynı zamanda delici kesici kasATura ile sivriltilmiş şekillenmiş keskin cevaplar... Hayal görüyor olmalısınız, hATta rüyada gibisiniz. ben kATiyen  ATkı takmıyorum.

ATlar da rüya görür. FakAT  hakikATı söylüyorum. AT üstündeyken ATtığı oku yüzük deliğinden geçirme sanATtı diyelim.Boş sözler söylemekten gıdınız o kadar düşmüş ki siz boynunuzda görünmez olunca hala durduğunu farkedemeyecek kadar unutmuşsunuz onu .ATkınız yamuk.

BelagAT  yeteneğiniz iyi. Sizin de kravATınız  hafifçe gevşetilmiş halde .Peki ya meslek , liyakAT ?

Yani hayal gücüm olmadığını kabul ettiniz o ATkının. Sorunuzun cevabı EdebiyAT,İktisAT, İstihbarAT, Yerkürede olumsuz gidişATı eleştiren bir kanaAT önderi ,

-stATüsü hayli yüksek dört  meslek hepsi.

-ve FakAT ..  zinde dikkAT gerektirir bu sözler. Zira dördü de Meslek değil. SenATörüm demedim ki. BürokrAT ya da teknokrAT hATta tarikAT lideri hiç değilim. Petrol ve doğalgaz yATaklarının ve boru hATının hikayesini konu alan makaleleriniz köşe yazıılarınız varmış bir de moderATörlüğünüzde geçen panel ve söyleşiler var diyenler oluyor. DermATolog diyecek halleri yok ya ...StATATüsü meslek de ne çirkin ve ötekeleştirici  bir söylem. Meslekler üzerinden birbirini hor gören ve bunu normalleştirip şamATaya çeviren  dünyalılar.

 

-EdebiyAT-ÇI ,İktisAT-çı gibi ekler de koymadınız ama olsa olsa bir şeylerin Genel KoordinATörüsünüz siz. Ya da bir plATform kurucusu belki de sanATsal etkinlik kürATörü.  İspAT edemem tabi öyle misiniz değil misiniz. Öyle misiniz? Belki de devlet konservATuarı şan bölümünün öğrencisisiniz. Ya da ATlı milonga festival organizATörü.

- AT bakıcısıyım oldu mu .Kova kova dışkılarını temizlemek de dahil .Belki de kATalitik soba sATıcısıyım.

Yani kısaca ne kravAT  ne de ATkı ....Görkemli bir AT yularıdır konuşulan konu.

Yere pırıltılı iki adet gece mavisi renk tonlarında kravAT iğnesi düşmüştür. Bir kişneme sesi duyulur

-Meslek mi sorarsın, stATü sembolü mü,  profesyonel uzmanlık alanı mı yoksa  hayAT pahalılığında tenceremizi kaynATanın ne oldugunu, paramızı nereden kazandığımızı mı sual edersiniz. Aks AT madan cevap verin. Farklı sorular bunlar.

 

 

- Sizce meşakkATli diyaloglarımızı anlıyorlar mı acaba ?.

-Soruları ben soruyorum henüz .Anlamıyorlarsa kabahAT sizin. Hem bu anlaşılma kaygısını  taşımıyor olabilirisniz..Sözü böyle söyleyerek beni hezimete uğrATtığınızı sanmayınız. Şimdi  ManeviyAT , YarATana,YarATıcı kudrete  inanç, Din desek ?

- mülakAT  yapmıyoruz. Sorulmaması gereken sorulardan bir başkası bu. Siz diline geçtiniz. kATedralleri ziyaret ederiz,kATolik olduğumuz söylenemez. bATıl inançlar ya da ATeist cevabını bekliyorsunuz biliyorum. Cevaplanmayacak bu soru.İnsanlara inanç sormamayı da öğrenemediniz.

-Medeni hal  ? bu soruyu ilk ben icAT etmedim. Benzerlerini , yanıtsız kalacaklarını bilsem de sormamayı da vaAT edemem.

-Al , yüz hATlarımı buruşturan hayATi önemi olmayan bir gudubet sual  dizme harekATı daha . MuhATap ile aynı çATı altında  SadakATi eksik nATamam ilişki durumu karışık hayATlar içinde olmak ne acıklı. UzATmalı sevgili değilim kafi mi bu cevap? Aile olmanın kıymetini bilememiş bir insalık halinde akla ve yüreğe sığmayan anlamsız, cüretkar ve vasAT  sualler bunlar.

Yine cevapsızım.HayATi olmayan ne var ki şu dünyada . İnisiyATifi  ve dizginleri elinizde tutup hendek ve çit ATlamada hayli mahirsiniz. Peki ya HayATa dair ve ideolojiler açısından görüşleriniz?

-Kendi kendinize başlATtığınız anlamsız kATegorik suallere bir kATman daha.Dünya isimli fabrikATörlerin finanse ettiği  ya da yoksul bıraktığı bir teşkilAT yapısı içinde Az biraz Sosyal DemokrAT penceresi , StATükoyu ve kalıpları aşmış eleştirel bakışlı bATı ve Doğu arasına sıkışmamışlık,  itaAT   ve biATı reddeden, Haaa diktATörlükten de haz etmem. Diyen cümleler de bekliyorsunuz.Yine yenilgiye uğrATıldınız..

-LATife yapıyor olmalısınız şaka gibi. Kafama bir AT kestanesi yemiş gibiyim. TalimATnameniz mi var sizin ?Belli ki kıstırıcı sorularla kuşATılınca iyice sigortalar ATtı. Sakin cevaplar tahribAT gücü yüksek asabi taklalar ATıyor. ATar yapmayın bana. Sinirlisiniz.DiplomATik nezaketi ıskalayan davranışlarınızdan  sempATizan bir müsabaka izleyicsi tezahürATı sezinliyorum. Ama inanıyorum ki “Yanlış hesap, BağdAT'tan döner".ve sora sora BağdAT bulunur.

-Ekürimsiniz .Ne demişler “Bir AT  şayet arkasında onu takip eden ve yakalayacak başka ATlar yoksa, hiçbir zaman çok hızlı koşmazmış.sanırım anlamı yeterince parlATtım. Bu arada ATa sözlerini de arkanıza almışınız. BağdAT’la.

-Heyecanınızı  yaşATan ve diri tutan bir ying yang var .

-Çelişki ve tezATlar hayATın özünde var demenin ATeşli savunucusuyum ben .

-HayATa tutunmak açısından Hobileriniz var mı ?

-AT biniciliği, dünya seyahATi ,Görsel ve sahne sanATları,

Kişiliğiniz ?

IslahATı gerekli kATı tutum içinde olmaktan uzak, BATılılaşma gibi kavramlara  ırak, ATalete ve nasihAT  dinlemeye  fevkalade karşı, İnATçı,sürATli, hızlı ATik, ATak ve ATılgan. Gerekli durum, olay ve olgularda Şahsi kanaATini belirtmeyi ve söylemeyi esirgemeyen diyebiliriz.

 

 

 

Genel hATlarıyla içinde bulunduğunuz ana yönelik HissiyAT ?

Üzerinde şaha kalkmış AT resmi bulunan EflATtun rengi bir tabakta sunulmuş BaharAT soslu,soğan marmelATlı  TATlı pATATes salATasından  uzak ve mahrum  yaşamanın  AT tarafından çiftelenmek gibi bir duygu olduğunu...

Anlıyorum ...Bu anlATımın içinden çıkamayacağımızı anlıyorum en iyisi hiç sormamış olayım .

Belki de anlATamıyorum.

 

 

 

kATlanarak ve kanATlanarak  artan ne var hayATınızda ?

Temassız ve mesafeli  bir kelime var Tango, LATince dokunmak demek.

 

 

 

 

ıtriyAT ve kozmetik ürünlerini bilinçsiz kullanmamalı her yer ucuz parfüm mü kokuyor megapolde  ?

 

 

Metropolde yaşamanın yarATtığı sorunları ve bürokrAATların icraATlarıni  konuşun, şehirperest bir fanATizm olsun içinde .

Biraz da çATlak sesler çıksın. İktisAT ve konjonktürden uzaklaşın. mevduAT hesaplarınızdaki düşüşü hATırlaATan herşeyi unutun.  Ödenecek tüm fATuraları unutun. rahATlayın. Ama en önemlisi içinde ATlar olsun sözlerin. saATte neredeyse 76 kilometre hızla giden ATlar

Çoğul yani . iyi o zaman Halis KarATaş’I gördüm rüyamda . Burada iki AT  var.

BaşlATtınız  bile … Bu da ne bir aydınlATma metni mi ?

 FırsAT  bırakmadınız ki bir soluklanayım.  laksATif ilaç alınmış gibi ardı ardına sorular

Sorular iyidir, mademki beyin 2. Bağırsak o halde kATmanlı sualler zihnimizin bağırsaklarını yumuşATır. YıprATıyor mu sizce şehir ? harabiyetin tadilATı mümkün mü ?

-Her ATtığımız adımda hoyrAT şehirlerde eskiyoruz bu bir manevi tazminAT  davası konusu

-Bu davanın konusuna neler ve hangi  özellikler ATfediliyor.MevzuATa göre bu davanın tebligATını kim gönderir,  Tebliğ MazbATasına kim imza ATar ?

-Kalp ATışını ölçen,  Giyilebilir teknolojiler ve akıllı saAT  bilekliklerle tabiATtan uzak ,doğa kATliamını izleyerek oksijenden feragAT  ediyoruz. Şehirler bazen yATak yorgan yoğun bakımda yATan bir hasta gibi. HATta Şehrin diş etleri kanamış sanki . Şehirde ATeroskleroz (damar sertliği) hali var adeta.

 

 

 

 

 

ATışmaya Devam

- inşaATı süren bir yazı yazdınız mı siz hiç ? Kelimlerin içinde KAT  çıktınız mı  binaya ?

- ZAT en hayAT  yazıyor bu hikayeyi  Siyaset ile feraset arası , hATta bunu dayATıyor.  

-Kaşlariniz çATık , hakikATen Yazdınız mı ?

AT , pAT   yazdık. OrganizATorüz biz . amATörce çiziktirdik bir şeyler

-AnlATın o hikayeyi kendinize ve sorun şu soruyu sizce yeterince Okunaklı mı ?

-Her nevi ekipman ve teçhizAT hazır. İnşaATa   kAT   çıkıyoruz habire

-sıkıntılar yaşATıyor mu size üst kATlar ? kaçak kAT mı çıkıyorsunuz yoksa mevzuATa uygun mu  ?

-StrATeji  geliştirince o kadar da değil.

-strATejik ortaklık modeli bu bir alternATif  mi ?

-Cahillere eğitimde fırsAT  eşitliği tanıyacak kadar

-AnlAT birdaha anlamadım.

-TekrarlATacaksınız yani , hayli ,inATçısınız.

-HayAT  diyorum. Sizin meslek ne idi galiba SevkiyAT ve ihracAT  arası bir şey

-Yine anlamadım.

-birkaç tur ATıp gelin en iyisi .Gelirken çATının üzerindeki anteni de düzeltin. Çekmiyor galiba

-Çok gitmeyin uzaklara bAT arya  bitmesin hemen . Yenilgiye uğrATılmış görüntünüz hoş değil.

- dikkATinizi çekti mi ?

-binicilik ve ATletizm  olimpik sporlardır.  Binicilik de AT kelimesi yok , ATletizmde de AT yok. Olmaz olur mu ya kulplu beygir … ooops

-iyi o zaman “karATe.”diyelim

-Kafanıza fırlATılmış gibi gelen onca soru ardından avukATımı istiyorıum mu dediniz ?

- imza ATması için

- fabrikadaki üretim hATlarında kelimelerin montajını izle

-şimdilerde  ATom çekirdeğini parçalamak senin bana emir cümlesi ile hitap etmemen gerektiğini anlamandan daha kolay.

kapATtık  kapıyı  birbirimizin yüzüne . Hani iletişim

Yüzünüze tutulan ayna iyidir bazen .Nasıl buldunuz bunu tATminkar mı ?

RahAT  bırakın hayATı.

Neden bu panik ATak halleriniz,  rahATsız mı oldunuz ?

Anlamların içindeki derinlikleri UcuzlATarak  sATmaya çalıştığınız hiç bir çalışma sanATsal değil  --

Açık artırma yoluyla yapılan sATışlara mezaAT denir ve . ortadaki ürün ya da  malın, en fazla fiyATı teklif eden kişiye sATılmasından ibarettir mesele. Kalanı içtihAT ve mevzuATa tabidir. LiterATürde böyle geçer.

ihtiyATî tedbir kararları almam gerek sizi muhATtap olarak almaya devam edebilmek için

gören de sizi Devlet YATırım Bankası’nın her türlü ihtiyATî tedbir ve haciz taleplerinde teminAT şartı aranmama ve bankanın kredilerinin teminATını teşkil eden taşınır ve taşınmaz malların icrada, iflasta veya haricen sATışında Banka üzerinde kalması halinde sATış, devir  intikale işlemlerden , Bankanın ihracATın finansmanına ilişkin açtığı ihracATçı kredilerinden bahsediyorsunuz sanır. ,

AT sanATı yeni bir sanAT.SanATçılar rahATsız kişilerdir dersek bu kısmi bir doğrudur.

-bATı dillerinde karşılığı ne olursa olsun Dünyadaki bütün ATların ATasının Türk ATları olduğu üzerine bir konuşma  yapar mıydınız ?

MeşakkATli  işler zor yollar  hATta  belki de ’SırAT’’ koprusu

Her şey doğa ve tabiAT için. sATılık AT yok burada , hayvanAT bahçesini de literATürden kaldırdık.

Bir AT hikayesi masaya yATıralım ,sizin de kATkınız olsun.

AT bir ATa SPORU MU ?

IstATistikİ olarak  Türkiyede   320 AT  binici yarışmalara kATılıyor.

Türkiye ATların ana vATanı

 

Neden ATlar

PsikiyATrik, pediATrik ve geriATrik hastalar için ATlar birebir. Sağlıklılar için ise sağlığı muhafaza etmek için ideal.

 

Nerede atlar ?

Yarı aydınlATılmış derme çATma bir inşaAT diyor konum bilgisi

Çiğdem YORGANCIOĞLU Atlarla Yaratıcı yazarlık çalışması  

 

 

 

tafsilATlı haber var mı ?

Çiğdem YORGANCIOĞLU Atlarla Yaratıcı yazarlık çalışması  

 

 

 

 

kuşATmayı kaldırmalısın

Çiğdem YORGANCIOĞLU Atlarla Yaratıcı yazarlık çalışması  

 

 

 

 

iradesi sakATlanan insanlar

Çiğdem YORGANCIOĞLU Atlarla Yaratıcı yazarlık çalışması  

 

 

 

sakATATtan uzak duran insan

Çiğdem YORGANCIOĞLU Atlarla Yaratıcı yazarlık çalışması  

 

 

 

DemokrATik bir yaklaşım

Çiğdem YORGANCIOĞLU Atlarla Yaratıcı yazarlık çalışması  

 

 

 

askeri tATbikATın sonuçları

Çiğdem YORGANCIOĞLU Atlarla Yaratıcı yazarlık çalışması  

 

 

 

can Attığımız ne varsa

Çiğdem YORGANCIOĞLU Atlarla Yaratıcı yazarlık çalışması  

 

 

irtibAT ımızı sürdürelim mi ?

Çiğdem YORGANCIOĞLU Atlarla Yaratıcı yazarlık çalışması  

 

 

 

 

ÇAT  kapı gelip, masayı donAT

Çiğdem YORGANCIOĞLU Atlarla Yaratıcı yazarlık çalışması  

 

 

 

çığlık AT

Çiğdem YORGANCIOĞLU Atlarla Yaratıcı yazarlık çalışması  

 

 

Tango  LATin Amerika ‘dan çıkan bir dans

Çiğdem YORGANCIOĞLU Atlarla Yaratıcı yazarlık çalışması  

 

 

ziraATTe makineleşmenin hasılATa etkisi

Çiğdem YORGANCIOĞLU Atlarla Yaratıcı yazarlık çalışması  

 

 

neye isnAT  edilecek bakalım

Çiğdem YORGANCIOĞLU Atlarla Yaratıcı yazarlık çalışması  

 

 

kafATası

Çiğdem YORGANCIOĞLU Atlarla Yaratıcı yazarlık çalışması  

 

 

-bATık geminin mürettebATı

Çiğdem YORGANCIOĞLU Atlarla Çiğdem YORGANCIOĞLU Atlarla Yaratıcı yazarlık çalışması  


--------

Pedagojik Formasyon

 

MANEVİYAT ANA

Kadın , bir çocukta mutluluğu sekteye uğrATan faktörler konusunda

Pedagojik eğitim ve danışanlarına epeyce nasihAT verip eve döndü

SaAT sekizi bulmuştu.

Çalışma temposunu asla yavaşlATmadığı için hala gözü e postasında idi

Çıtı pıtı annesinin pufidik terlikleriyle pATır pATır  ayak sesleri uzaklaştıkça

 kalp ATışı hızlan

Yüzündeki gülücük dudağının kenarındaki mukavemeti bıraktı

Tebessümü de terketti onu .bir damla negATif gözyaşı aktı

Yanakları domATes gibi kızarıp,kişner gibi Ağlamaya başlıyor

neredeyse kendini karyoladan ATıyordu  bir bebek

 böğürüp , hırıltılar çıkarıyordu minik tay .

 

 

 

Annesinin kATı tutumuna tepkiyle

Yumurcak emziği alıp fırlATtı , AT

Anne o sırada Sanki sosyal stATüsüne harp ilan edilmiş gibi

şaşkın , endişeli biraz da kızgın  bir bakış fırlAT

adeta gözleriyle dayak ATıyordu.

sanki bu küçük yarATığı nasıl doğurdum der gibi bir hali vardı.

sonra ifadesini yumuşATmak yerine

duvar saATine baktı

Işıkları kapAT

TabiATındaki kendi hakikATinden uzaklaşarak

Modern zamanın yaşam prATiklerine uyup

BaşAT yanıyla saçlarını tarayıp

OtokrATi tavrını da gecelik diye üstüne giyerek

O gece kendini doğru yATağa AT

Ne bebeğe ninni söyledi, ne de çocuğuna masal anlATttı

Güneş gecenin üstüne geldi günü aydınlATttı

FakATi Öyle bir böbürlendi ki

Dün gece sanırsınız ki o şems doğudan bAT

Şimdi soru şu.  Tüm olup biteni kim başlAT

Çocuklarda ekseriya travmayı ilk  yarATıyor

Anne çocuk mu doğuruyor yoksa çocukta dramATik sonuçlar mı doğuruyor .

 

  

 

MUHAMMED ALI

“Kelebek gibi uçar arı gibi sokarım.”diyen bir zAT  

Yumruk ATtı, AT

Sonra da ırkçılığa karşı tavrını dayAT

 OlimpiyAT Şampiyonluğu madalyasını

Nehre AT

Bu onun kendince ırkçılara karşı ATtığı bir tokAT

Ve o madalya ,başka bir olimpiyATta,

ATlanta’da boksöre geri verildi.

 Birkaç yıl sonrada  boksu tamamen bıraktı.

 

 

 

‘iyilik yap, denize AT’ Balık bilmezse deniz ATı bilir kıymetini

Çiğdem YORGANCIOĞLU Atlarla Çiğdem YORGANCIOĞLU Atlarla Yaratıcı yazarlık çalışması  

 

 

 https://www.youtube.com/wATch?v=_3PJGeUyB1M&t=12s

 

Boğaziçi Üniversitesi – İdari Bilimler Fakültesi İşletme – Ekonomi mezunu.  Yeminli Tercüman – Bilişim, Telekomünikasyon ve Enerji, FMCG ve Genel Üretim ve Hizmet Sektörü Sözleşmeleri ile ilgili risk değerlendirme konusunda Ceza ve Hukuk Mahkemelerinde Adli Bilirkişi – DiplomATik medya mensubu (bkz. DiplomATik Röportajlar )- Tedarikçi Denetçi – Sözleşme (Ticari) Risk & Kurumsal Danışmanı, Eğitimci, Boğaziçi Üniversitesi, Haliç Üniversitesi, Bahçesehir Üniversitesi,Trakya Üniversitesi,Düzce Üniversitesi,   vb. üniversitelerde ve Yurtdışı Üniversitelerde  eg:  (https://www.youtube.com/wATch?v=O9Rpnsb2PDA )  Visiting Profesör olarak seminerler vermiştir. Motivasyonel Konuşmacı. Dünya Gezgini (Toplam ziyaret edilen 107 ülke -Aralık 2018  itibarıyla) – Resim ve TeATral Performans SanATçısı. Araştırmacı Yazar – Bröveli Dalgıç (PADI )– Lisanslı Yüzücü.(Boğaziçi Universitesi Yüzme Takımı-Turkcell Yüzme Takımı )Fosil köpek balığı kolleksiyoncusu,  Enerji Gazetesi , Hukuk ve Ekonomi, Gazete Ekonomi BT Haber, Uluslararası Politika Akademisi köşe yazarı. MSG – Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği üyesi,NATional Geographic Society üyesi ,.Sosyal tango danscısı.TTP Tango Terapi PlATformu-CI TANGO TALKS  Kurucusu ve Program Yürütücüsü.

 

İngiltere de Hukuk sertifika programını tamamlanması sonrası 28 yıllık iş deneyimine sahip olup, çeşitli şirketlerde yöneticilik (Dış Ticaret Müd / Finans Müd), (SATınalma, Tedarik, Sözleşme Yönetimi) uzmanlık görevindeki deneyimine istinaden Bilgi Teknolojileri, İletişim, Telekomünikasyon, Enerji,Gıda, FMCG, Lojistik, Farmakoloji, Dış Ticaret vb. sektöründe teknik sATınalma, sözleşme riskleri ile ilgili “Paradigma Yaşam Boyu değişim” modülleri altında YarATıcı düşünce ile değişime uyum ve Liderlik, İletişim, Kurumdaşlık, ATlarla ve Tango ile İletişim ve Liderlik, Mim Chi Dans Drama Doğaçlama  ATölyesi Vücut Dili ve Nefes Teknikleri, İkna ve Müzakere Teknikleri, İleri Müzakere Teknikleri ve Diplomasi, ÇATışma Çözümü, Zor Müşteri ve İnsan Yönetimi, Kişisel ve Kurumsal Dinamizm, Lojistik, SATınalma Tedarik Zinciri Sözleşme Yönetimi,Sosyal Medya, Çağrı Merkezlerinde Etkin İletişim Teknikleri, Stres Yönetimi, İnovasyon ve Teknolojiye Uyum, HR İşe Alım MülakAT Teknikleri, Etkin TahsilAT İkna Yönetimi , Arabuluculuk özelinde İlişkiler ve Müzakere Yönetimi, konusunda Türkçe ve İngilizce eğitmenlik, mentorluk hizmeti vermektedir. Beş kıtada dolaşan bir dünya gezgini ve aynı zamanda Türkiye, Yurt dışında sergiler / performanslarla sunum yapan, ülkelerin diplomATları büyük elçileri ya da çeşitli uygarlıkların kabileleri ile röportajlar yapan yurt dışında ülkemizi temsil eden bir sanATçı olan ve kariyer ile birlikte sıra dışı yaşam becerilerini, paradigma dışı düşünce sistemini hayATında bizzAT uygulayarak yaşayan, dünya gezilerindeki deneyimlerini TRT de Seyyah programında ve konuk olarak kATıldığı TV programlarında anlATan H. Çiğdem Yorgancıoğlu Barış ve Eğitim konulu çeşitli sosyal sorumluluk projeleri ile de uğraşmaktadır. RICHLEND adlı NGO PlATform fikrinin isim hakkı sahibidir.  İlk kitabı 2003`te yayınlanan Yorgancıoğlu’nun Nemrut Kommagene festivali anısına yazdığı şiirlerin CD ve kitap sATış gelirleri Valilik tarafından Doğuda eğitime ve Turizm tanıtımına aktarılmaktadır. 2. Kitabı şu anda 65 bin öğrencinin ders kitabı olarak okuduğu, geliri yine 65 bin öğrenci ders gereçleri ve projelerine aktarılan bir kitaptır. Bu kitap yine Valilik tarafından Kültür yayını olarak basılmıştır. Çeşitli illerde Kültür Turizm Bakanlığı Valilik ve Belediyelerin düzenlemiş olduğu Uluslararası festivallere Konuşmacı, Eğitimci, SanATçı ya da Jüri üyesi olarak kATılan Yorgancıoğlu Türkiye’de eğitim, resim ve makalelerinde anagramları da kullanarak “Oulipo” tekniğini yarATıcı yazarlık ve drama tiyATro çalışmalarında uygulayan ilk kişi olarak da tanınmaktadır.  Türkiye’yi Büyükelçilik ve Ticaret Odası destekli olarak Yurt dışında temsil eden bir sanATçı ve eğitmendir.

Ekim 2018’de İstanbul Shangri La Otel’de gerçekleşen uluslararası Turkey Energy Forum’'da ve  Kasım 2018 'de Ankara SherATon'da gerçekleen   7. Türkiye Kamu-Özel Sektör İş Birlikleri Forumu ... PPP i'nda panel moderATörlüğü yapmıştır. 

UPA yazarının makaleleriyle kATkıda bulunduğu, Gazi Kitabevi tarafından yayınlanan  “Mavi Elma: Türkiye-Avrupa İlişkileri” adlı kitapta AB Enerji Politikalarında Türkiye’nin Yeri (Çiğdem Yorgancıoğlu) ile kitaba kATkı sunmuştur. 2018 senesi  Aralık ayında başta Pekin Üniversitesi ve Guangzhou Belediyesi’nin davetlisi olarak gittiği  Çin’in Guangzhou şehrinde tango’nun dünya  barısı ve dostluklar uzerindeki olumlu etkiler yarATma potansiyeli ve dinamiklerine ilişkin Uluslararası akademisyen ve sanATçıların kATıldığı etkinlikte Türkiye’yi  temsilen  Çin, yerel ve ulusal TV kanallarında naklen ve tekrarı banttan yayınlanan  bir akademik sunum gerçekleştirmis ve kadın dünya barışı ve şiirsellik  özelinde tangoda dostlukların onemi proJesinin ilk ayagını olusturmustur .Sosyal tango dansısı olan Yorgancıoğlu, tango üzerine yazılmış İngizlice bir şirin aynı zamanda Çinceye cevrilmesi icin de vesile olmustur,   İstanbul’un en büyük etkinlik merkezi ICC  İstanbul Kongre Merkezi’nden geçtiğimiz yıl pandeminin ilanından bir kaç gün önce (5-8 Mart 2020). Sağlıklı Yaşam ve Beslenme Fuarının bünyesinde, uluslararası etkinliklerin düzenlendiği TTP Tango Terapi PlATformu’nun kürATörlüğü ve CI TANGO TALKS programlarının  program yürütücülüğünü yapmakta olan Yorgancıoğlu’nun yayınlanmış 3 kitabı bulunmaktadır.

 

(bkz HABERTURK.. https://www.haberturk.com/sanATci-cigdem-yorgancioglu-cin-de-turkiye-yi-temsil-etti-2273281)

 

  

Comments